C-Energy

C–Energy je mezinárnodní energetický holding zabývající se provozem a developmentem energetických zdrojů v České republice, Slovensku, Rumunsku a Bulharsku. Jejím vlastníkem je česká investiční skupina Carpaterra Capital Partners, investor s dlohodobým investičním horizontem.

power-plant

Cílem společnosti C-Energy je stabilní a dlouhodobě udržitelná výroba a dodávky energií z vlastních energetických zdrojů, které jsou koncipovány s hlavním důrazem na snižování provozních nákladů klientů a partnerů spojených se spotřebou energií.

Společnost C-Energy se jako jedna z mála společností v ČR profiluje jako IPP (Independent Power Provider).

Naší stěžejní nabídkou jsou dodávky energetických komodit jako je elektřina, teplo a chlad.