Libor Doležal

Generální ředitelvedeni-ld

Libor Doležal pracuje v teplárně v Plané nad Lužnicí od roku 1997 na různých pracovních pozicích jako např. obchodně technický ředitel nebo Development manažer. Ve své práci byl zodpovědný za vyjednávání klíčových smluv s významnými zákazníky a dodavateli, zpracovával rozsáhlé analýzy a vedl různé rozvojové developerské projekty, které vedly ke zlepšování provozních výsledků podniku. Je absolventem Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni v oboru Tepelné a jaderné stroje a zařízení. Dále absolvoval několik postgraduálních studijních programů z oblasti managementu a marketingu na University of Humberside ve Velké Británii a na University of Virginia, v Dardenu USA. Svou kariéru začal ve Škodě Praha, kde působil 12 let na několika pozicích včetně pozice vedoucího projektového technika nebo vedoucího výstavby 165 MW uhelné elektrárny v Soma v Turecku, kde strávil 2 roky. Dále pracoval jeden rok ve společnosti Powergen, výrobce elektřiny ve Velké Británii.

Radka Šmehlíková

Obchodní a finanční ředitelka 

Po ukončení studia ekonomie a managementu na Mendelově univerzitě v Brně nastoupila Radka Šmehlíková v roce 2000 do C-Energy Bohemia (dříve AES Bohemia), aby nastavila obchodní principy v souvislosti s liberalizací trhu s elektřinou. Později pracovala na různých pracovních pozicích jako FinacialController a Obchodní manažerka. Mimo jiné vedla tým podpory provozu, který zajišťuje zauhlování, odpopílkování a laboratoře. Má zkušenosti s účetnictvím včetně interních auditů.
V současné době je zodpovědná za vedení finančního a obchodního týmu.

Jaroslav Štěpánek

Ředitel provozu a údržbyvedeni-js

Před nástupem do C-Energy Bohemia (dříve AES Bohemia) v únoru 2010 pracoval Jaroslav Štěpánek jako vedoucí montážního oddělení v Tenze, kde řídil tým údržby   a montáží, který se zabýval konstrukcí parního potrubí, horkovodních stanic a podobného zařízení. V letech 1993 až 2005 vedl vlastní firmu, která se zabývala realizací investičních projektů jako např. vysokorychlostní turbínové technologie, návrhy a výstavba energetických jednotek a rekonstrukce parních kotlů. Své první pracovní zkušenosti získal v Teplárnách Brno od roku 1984 do 1993, kde řídil přípravu a provádění údržby turbín a souvisejícího zařízení.
Je absolventem Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni v oboru Tepelné a jaderné stroje a zařízení.

Ivo Nejdl

Jednatelfoto-nejdl

Ivo Nejdl je jednatelem společnosti C-Energy Bohemia a partnerem ve firmě Carpaterra Capital Partners zodpovědným za projekty v energetice. Před tím Ivo pracoval jako ředitel PPF Investments v Bukurešti a v Londýně a řídil investice v Rumunsku. Dříve Ivo pracoval v Raiffeisen Bank jako hlavní analytik a u Lehman Brothers, kde byl zapojen do investičních bankovních projektů v ČR, Polsku, Rumunsku, Maďarsku a na Ukrajině.

Ivo získal titul MBA v oboru finance a private equity na London Business  School a je také absolventem magisterského studia na VŠE Praha.