V letech 2013-2015 proběhly v teplárně v Plané nad Lužnicí rozsáhlé investiční projekty v celkové hodnotě cca 1,4 miliardy Kč, díky kterým se z teplárny stal vysoce moderní, účinný a ekologický podnik.

 Realizované projekty

Snížení energetické náročnosti budovy LOKO v C-Energy Planá s.r.o.92243

Plášť i střecha bývalé garáže lokotraktorů (budovy LOKO) byly zatepleny. Proběhla též výměna oken a dveří. Díky tomuto projektu, který byl spolufinancován Evropskou unií, je provoz celé budovy úspornější. Plně z vlastních prostředků financovala společnost C-Energy Planá rekonstrukci interiérů. Budova LOKO nyní slouží jako osobní vrátnice podniku, zázemí technickým pracovníkům, a sklad náhradních dílů.
Projekt snížení energetické náročnosti budovy LOKO byl spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 

 mpo a eu

 

 

 

 Obnova a ekologizace teplárny v Plané nad Lužnicí01 investice

Projekt Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí spočíval v přestavbě původního zdroje na účinnější, ekologičtější a ekonomičtější jednotku. 
V období srpen 2013 – říjen 2015 zde byly  instalovány čtyři plynové motorgenerátory (4 x 9 MWe), 4 spalinové kotle, které využívají teplo ze spalin motorgenerátorů (4 x 4 tuny páry/hod), dva uhelné kotle s prvky fluidního spalování (každý o výkonu 40 tun páry/hod) a jednotka mokrého odsíření. Detailní popis nového zařízení je v záložce Nová technologie (odkaz). Rekonstruovaná teplárna Planá je nyní schopna zajistit dlouhodobou dodávku tepla stávajícím klientům při  výrazně nižším znečištění ovzduší a jasně stanovené ceně tepla v dlouhodobém horizontu. Rekonstrukce proběhla za plného provozu bez omezení zákazníků.02 investice Díky tomuto projektu se snížila spotřeba uhlí z původních 130 tisíc tun na cca 80 tisíc tun ročně. Vedle hnědého uhlí je jako primární palivo využíván také plyn, který proudí do teplárny novou plynovou přípojkou připojenou na tranzitní plynovod společnosti Net4Gas.

 

 

 

Rekonstrukce turbogenerátoru.03 investice

Původní turbogenerátor o výkonu 46,5 MWe byl zrekonstruován tak, aby vyhověl parametrům páry z nových kotlů a zároveň, aby se zvýšila jeho účinnost. Po rekonstrukci má turbogenerátor výkon 20 MWe.

 

 

 

Rekonstrukce tepelných rozvodů04 investice

V letní sezoně roků 2014 a 2015 byly staré parní a kondenzátní rozvody nahrazeny potrubím s vyšší izolační schopností a o rozměrech odpovídajících současným potřebám zákazníků. Kromě toho byly nehospodárné nízkotlaké rozvody páry nahrazeny novými ekonomičtějšími teplovody.

 

 

 

 

Snížení prašnosti uhelného provozu teplárny v Plané nad Lužnicí05 investice

V rámci tohoto projektu byla realizována opatření pro prevenci vzniku prachu v oblasti skládky, přepravníkových pasů uhlí a nakládky popílku – mimo jiné byl instalován teleskopický rukávec pro vykládku uhlí a zakoupeno mlžné dělo pro skrápění skládky.

 

 

Rekonstrukce vodovodních rozvodů a paralelní vyvedení elektrického výkonu do sítě E.ON06 investice

Staré vodovodní sítě v průmyslovém areálu Silon byly v roce 2013 kompletně zrekonstruovány – výsledkem jsou výrazně nižší ztráty v celém systému. Ve stejném  roce byly vyměněny 40 let staré 110 kV kabely propojující teplárnu se 110 kV rozvodnou společnosti E.ON a instalován další vývodový transformátor, aby bylo vyvedení výkonu z teplárny možné po dvou nezávislých linkách.  

 

 

 

Projekty „Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí“, „Rekonstrukce tepelných rozvodů teplárny v Plané nad Lužnicí“ a „Snížení prašnosti uhelného provozu teplárny v Plané nad Lužnicí“ byly částečně hrazeny z dotačních prostředků z fondů Evropské unie - Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

operprogram