ENERGIE
PRO BUDOUCNOST
A STABILITU

Aktuality

Informace o likvidaci následků mimořádné události

Vlivem této události nebyly omezeny dodávky tepla odběratelům a zdroj je provozován v režimu dočasné výjimky udělené Krajským úřadem. Nyní probíhají intenzívní práce na obnově poškozených částí, abychom uvedli zařízení odsíření do plného provozu v co nejkratším čase.

Číst více

Informace o mimořádné události

Teplárna v Plané nad Lužnicí je i přes mimořádnou událost v chodu a zásobuje své odběratele v souladu s uzavřenými smlouvami.Rádi bychom se omluvili občanům Plané a Sezimova Ústí za dočasná omezení způsobená uzavřením sousední komunikace, která spojuje obě města. K obnovení provozu dojde co nejdříve, jak to bude možné.

Číst více

Poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace

V rámci tohoto projektu dojde k výměně oken a vstupních dveří v kancelářské budově a navazující rozvodně 6kV.  Administrativní část bude navíc zateplena; součástí projektu je též oprava a zateplení střechy, která již byla v havarijním stavu. Výsledkem bude výrazně úspornější a ekologičtější provoz této části závodu. Souběžně se zateplením exteriéru probíhá také rekonstrukce interiérů kanceláří.

Číst více

TEPLÁRNA PLANÁ NAD LUŽNICÍ

C–Energy je mezinárnodní energetický holding zabývající se provozem a developmentem energetických zdrojů v České republice, Slovensku, Rumunsku a Bulharsku. Jejím vlastníkem je česká investiční skupina Carpaterra Capital Partners, investor s dlohodobým investičním horizontem.

Cílem společnosti C-Energy je stabilní a dlouhodobě udržitelná výroba a dodávky energií z vlastních energetických zdrojů, které jsou koncipovány s hlavním důrazem na snižování provozních nákladů klientů a partnerů spojených se spotřebou energií.

Více o nás

POUŽÍVÁME NOVÉ TECHNOLOGIE

Komplexni rekonstrukce

Teplárna C-Energy Planá spadá svou činností pod tzv. Integrovanou prevenci a omezování znečištění jedná se o pokročilý způsob regulace vybraných průmyslových a zemědělských činností.

Ekologické technologie

Nižší zátěže životního prostředí je dosaženo snižováním produkovaných emisí především aplikací preventivních opatření, ekologie nikoli použitím koncových technologií, které odstraňují již vzniklé znečištění.

Více o technologiích
46 MW
Celkový elektrický výkon
500 tis. GJ
Dodaného tepla za rok
-50 %
Úspora spalin
80
Zaměstnanců

HLEDÁME NOVÉ TVÁŘE

Nabízíme tyto pracovní místa: