Teplárna Planá

Teplárna Planá

Teplárna Planá nad Lužnicí společnosti C-Energy Planá s.r.o. je strategickým dodavatelem tepla a elektrické energie pro místní podniky i obyvatele města Sezimovo Ústí. Zaměstnává přibližně 80 pracovníků. 

Disponuje rovněž rozsáhlým systémem rozvodů pitné vody distribuujícím vodu především místním průmyslovým subjektům.

Celkový instalovaný elektrický výkon Teplárny Planá je 56 MW, dodávky tepla přesahují 500 tisíc GJ za rok.

V současné době v Teplárně Planá se dokončuje modernizace výrobních technologií s cílem zvýšit účinnost a pružnost instalované kapacity. Tato investice nám otevře cestu ke komplexnímu pokrytí dlouhodobých potřeb našich zákazníků z oblasti průmyslových podniků i obyvatel jak v přilehlé průmyslové zóně, tak i v Plané nad Lužnicí a Sezimově Ústí.