Každý z nás vynakládá velké množství energie a úsilí do mnoha různých výrobků. Vynaložená energie setrvává ve výrobcích po celou dobu jejich životního cyklu. Tedy i v okamžiku, kdy je prohlásíme odpadem a nenajdeme pro ně jiné uplatnění. Využijme maximum energie zpět!

C-Energy Planá se podílí na rozvoji revoluční technologie pro energetické zpracování odpadů. V rámci spolupráce se společností EVECO Brno vzniká v areálu energetického zdroje C-Energy Planá první pilotní jednotka EVECONT, která umožní přeměnit při dodržení nejpřísnějších ekologických standardů nepotřebný odpad na energii.

EVECONT je zařízení pro environmentálně šetrné využití materiálově nevyužitelného odpadu v kontejnerovém provedení. Jedná se o komplexní technologii od základu navrženou pro umístění do normalizovaných kontejnerů, je tedy zajištěna plná funkčnost technologie bez omezení. Umístěním technologie do kontejnerů je zajištěna maximální modularita pro vyhovění dispozičním možnostem zákazníka a zároveň dochází k výraznému zkrácení doby výroby a výstavby zařízení.

Pro koho je EVECONT určený?

 • Nemocnice - v podstatě libovolné velikosti
 • ČOV - všechny typy čistíren odpadních vod
 • Smart grids - města s počtem obyvatel cca 20 tis.
 • Menší města - města s počtem obyvatel cca 20 tis.
 • Čištění moří - systém pro likvidaci odpadu přímo na moři
 • Staré zátěže - likvidace starých zátěží přímo v místě
 • Třídicí linky - likvidace odpadu přímo v místě
 • Průmysl - každý průmyslový podniky, který u sebe řeší sběr, separaci a odvoz odpadu

Jak je možné jednotku EVECONT realizovat?

Evecont je dodán na klíč, formou PPP. Jednotku vyrobíme, dodáme, poskytujeme servis a v případě potřeby určitou dobu provozujeme. Vy jednotku splácíte prostřednictvím nájmu a po předem stanovené době přejde její vlastnictví na Vás.

Jaké jsou hlavní výhody EVECONT?

 • NEPLAŤTE 3×!
  EVECONT umožňuje vyřadit všechny energetické toky pro vytápění, chlazení či výrobu elektrické energie. EVECONT je získává využitím odpadu.
 • Možnost využití páry na vytápění bez nutnosti budovat nebo udržovat nákladnou infrastrukturu ze vzdáleného zdroje.
 • Snížení nákladů za nakoupené energie pro provozovatele EVECONT a zásadní snížení nákladů za likvidaci odpadů, které jsou pro podniky čistou ztrátou.
 • Nulové náklady na svážení odpadů bez další ekologické zátěže způsobené jejich dopravou,  nižší náklady na jejich skladování.
 • Odpady se zpracují V MÍSTĚ JEJICH VZNIKU.
 • Nezávislost na externích společnostech znamená mimořádnou ekonomickou úsporu.
 • Zásadní snížení spotřeby primárních fosilních paliv jako je například zemní plyn nebo uhlí.
 • EVECONT umožňuje u ČOV technologii likvidace kalů bez dalších nákladů na jejich vysoušení.
 • Modularita jednotky EVECONT umožňuje přizpůsobení pro každý konkrétní požadavek firmy, města, nemocnice, či jiného zařízení. PARAMETRY PŘIPRAVÍME ZCELA NA MÍRU!
 • EVECONT umožňuje energetickou a finanční soběstačnost projektu.
 • Efektivní využití uložené ENERGIE V ODPADECH.
 • Postupné naplňování cílů Průmyslu 4.0 o CIRKULÁRNÍ EKONOMICE.
 • Výrazný ENVIRONMENTÁLNÍ přínos pro systémové řešení zátěže životního prostředí, oceánů a moří od hromadícího se odpadu.
 • Jednotky EVECONT splňují nejpřísnější stanovené limity pro vypouštění emisí do ovzduší. Jsou tedy ENVIRONMENTÁLNĚ VELMI ŠETRNÉ.
 • Zodpovědný přístup pro zlepšení životního prostředí a pro spokojený, zdravý život pro PLANETU, NÁS I BUDOUCÍ GENERACE.

Pro více informací navštivte www.evecont.cz 

 

+10,5 MWe
Celkové navýšení výkonu
+84%
Účinnost výroby energií
-50%
Množství snížení emisí