Turbína TG3 bude pro nezbytnou letní údržbu odstavena od 1.8. 2016 do 16.8.2016.

+10,5 MWe
Celkové navýšení výkonu
+84%
Účinnost výroby energií
-50%
Množství snížení emisí