C-Energy Planá s.r.o. (dále C-Energy), jako správný občan táborského regionu, si uvědomuje i svou společenskou odpovědnost a hlásí se o svůj podíl na rozvoji regionu. Společnost proto podporuje finančními prostředky oblast výkonnostního a masového sportu se zaměřením na aktivity mládeže, dětské sportovní aktivity a dále pak sociální a kulturní programy. Zároveň C-Energy sponzoruje organizace a spolky, které pomáhají handicapovaným občanům

Organizace, spolky a akce, které C-Energy finančně podporuje

V rámci podpory regionálního mládežnického sportu C-Energy podporuje dva významné lokální oddíly:   

 FC MAS Táborsko a.s.

 

                 hokejový klub HC Tábor  a 

 

  tělovýchovnou jednotu Spartak MAS Sezimovo Ústí

    ______________________________________________________________________________

       V oblasti kultury C-Energy každoročně přispívá na provoz Divadla Oskara Nedbala. 

  ____________________________________________________________________________________________________

V roce 2018 C-Energy přispěla také: 

Sportovnímu oddílu orientačního běhu SC vebr-sport, který v květnu pořádal v Táboře dva prestižní závody.

Sboru dobrovolných hasičů Tábor na organizaci akce u příležitosti 150. výročí založení dobrovolné požární ochrany ve městě Táboře. 

Souboru písní a tanců Lužničánek na jejich krásná hudebně-dramatická vystoupení.  

Sportovnímu klubu tenisu z Plané nad Lužnicí na mládežnické tréninkové aktivity. 

Studentům Gymnázia Pierra de Coubertina na benefiční studentský festival Student Jam, kde vystoupili mladí lidé z Tábora a okolí v různých oborech - hudba, tanec, divadlo, poezie či fotografie. Celý výdělek z festivalu putoval do Domácího Hospicu Jordán.

              

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaměstnanci společnosti mezi sebou uspořádali v roce 2018 dvě dobročinné sbírky na pomoc rodinám z blízkého okolí, které se ocitly v tíživé životní situaci. Všem zaměstnancům za jejich příspěvky děkujeme!

V lednu 2018 se zaměstnanci C-Energy zapojili do finanční pomoci rodině, jejíž dům shořel při ničivém požáru. Pracovníci mezi sebou vybrali částku vyšší než 6 tisíc Kč a společnost ji zdvojnásobila. 

V prosinci 2018 jsme podpořili dobročinnou sbírku PRO PETRU. Zaměstnanci mezi sebou vybrali 8 500 Kč a společnost dorovnala částku na20 tis. Kč. Tato suma byla v polovině prosince poukázána na účet veřejné sbírky. 

 

V rámci programu zaměstnaneckých dobročinných příspěvků, mají pracovníci C-Energy možnost samostatně přispět různým dobročinným organizacím dle svého výběru a společnost jejich částku vždy zdvojnásobí. Tímto způsobem jsme letos například přispěli částkou 20 tis. Kč na Hospic Jordán. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dlouhodobě podporované organizace:

Poradenské centrum pro sluchově postižené v Táboře při Svazu neslyšících a nedoslých. v ČR

Poradenské centrum poskytuje služby uživatelům sluchadel a kompenzačních pomůcek, zajišťuje sociální poradenství, pořádá rekondiční pobyty s kurzem odezírání, zprostředkovává tlumočníka pro neslyšící občany, provádí kurzy znakového jazyka, poskytuje terénní služby. 

-----------------------------------------------

  Základní škola a mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s.

Vzdělávání dětí a mládeže s postižením, poskytování sociálních služeb a péče.

--------------------------------------------

  

Klub Naděje - Tábor Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.

Organizace sdružující děti a rodiče zdravotně postižených dětí předškolního a školního věku s diagnózou tělesného či mentálního postižení.

-----------------------------------------

 RYBKA - Tábor, z.s.

Organizace, která pomáhá mentálně postiženým dětem a poskytuje služby dospělým s mentálním či kombinovaným postižením na Táborsku.

----------------------------------------

 Roska Písek, nezisková organizace 

 Organizace sdružující nemocné roztroušenou sklerózou mozkomíšní.

-------------------------------------------

  Centrum sanace rodin s dětmi - spolek

Sociálně akviziční služby pro rodiny s dětmi

-------------------------------------------

 TJ Sokol Planá nad Lužnicí   -   Fotbalový oddíl 

------------------------------------------______________________________________________________________________________________________________________________

C-Energy sponzoruje také akce pořádané v blízkých městech

               

Svatováclavské slavnosti v Plané nad Lužnicí
Mezinárodní historický festival Táborská setkání.
Reprezentační ples města Sezimovo Ústí

-------------------------------------------------------------------------------------

Společnost C-Energy Planá s.r.o. přispěla na zřízení babyboxu v Táboře. Babybox byl v otevřen v táborském G-Centru. 

+10,5 MWe
Celkové navýšení výkonu
+84%
Účinnost výroby energií
-50%
Množství snížení emisí