Naší vizí je budování vysoce profesionální a všeobecně respektované společnosti, určující trendy ve využití moderních a ekologických technologií ve výrobě energií. 

Cílem společnosti C-Energy je výroba a dodávky energií z energetických zdrojů, které při využití moderních technologií výrazně sníží náklady našich odběratelů na energie a tím zvýší ekonomickou výkonnost klientů a partnerů.Tohoto cíle se snažíme dosáhnout prostřednictvím špičkového know-how, odborného lidského i silného finančního zázemí. Mezi klíčové priority naší společnosti patří vybudování silné pozice předního dodavatele energií prostřednictvím investic do progresivních technologických řešení, abychom mohli rychle a flexibilně reagovat na požadavky zákazníků.
Chceme proto pokračovat v investicích do nových energetických zdrojů, posilovat a podporovat výkonnost i kreativitu firmy a v neposlední řadě také úspěšně spravovat stávající aktiva společnosti a zvyšovat jejich rentabilitu.

+10,5 MWe
Celkové navýšení výkonu
+84%
Účinnost výroby energií
-50%
Množství snížení emisí