V současné době probíhá soutěž o zhotovitele zakázky Rekonstrukce tepelných horkovodních sítí v areálu Kovosvit MAS a.s a Horkovod Tábor. 

Veškeré informace k vypsanému výběrovému řízení naleznete na profilu zadavatele.  (https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/rekonstrukce-tepelne-horkovodni-site-v-arealu-kovosvit-mas-a-s-a-horkovod-tabor).

 

 

 

+10,5 MWe
Celkové navýšení výkonu
+84%
Účinnost výroby energií
-50%
Množství snížení emisí