EVECONT

Ekologicky šetrné zpracování dále nevyužitelných odpadů

Skupina C-Energy se podílí na rozvoji revoluční technologie pro energetické zpracování odpadů. V rámci spolupráce se společností EVECO Brno byla vybudována v areálu energetického zdroje C-Energy Planá první pilotní jednotka EVECONT, která umožní přeměnit při dodržení nejpřísnějších ekologických standardů nepotřebný odpad na energii. 

EVECONT je zařízení pro environmentálně šetrné využití materiálově nevyužitelného odpadu v kontejnerovém provedení. Jedná se o komplexní technologii od základu navrženou pro umístění do normalizovaných kontejnerů, je tedy zajištěna plná funkčnost technologie bez omezení. Umístěním technologie do kontejnerů je zajištěna maximální modularita pro vyhovění dispozičním možnostem zákazníka, a zároveň dochází k výraznému zkrácení doby výroby a výstavby zařízení.

Pro koho je EVECONT určený?

 • Nemocnice – v podstatě libovolné velikosti
 • ČOV – všechny typy čistíren odpadních vod
 • Menší města – města s počtem obyvatel cca 20 tis.
 • Čištění moří – systém pro likvidaci odpadu přímo na moři
 • Staré zátěže – likvidace starých zátěží přímo v místě
 • Třídicí linky – likvidace odpadu přímo v místě
 • Průmysl – každý průmyslový podnik, který u sebe řeší sběr, separaci a odvoz odpadu

Jaké jsou hlavní výhody EVECONT?

 • EVECONT umožňuje vyřadit všechny energetické toky pro vytápění, chlazení či výrobu elektrické energie. EVECONT je získává využitím odpadu. Nezávislost na externích společnostech znamená mimořádnou ekonomickou úsporu.
 • Možnost využití páry na vytápění bez nutnosti budovat nebo udržovat nákladnou infrastrukturu ze vzdáleného zdroje.
 • Snížení nákladů za nakoupené energie pro provozovatele EVECONT a zásadní snížení nákladů za likvidaci odpadů, které jsou pro podniky čistou ztrátou.
 • Nulové náklady na svážení odpadů bez další ekologické zátěže způsobené jejich dopravou, nižší náklady na jejich skladování. Odpady se zpracují v místě jejich vzniku.
 • Zásadní snížení spotřeby primárních fosilních paliv jako je například zemní plyn nebo uhlí.
 • EVECONT umožňuje u ČOV technologii likvidace kalů bez dalších nákladů na jejich vysoušení.
 • Modularita jednotky EVECONT umožňuje přizpůsobení pro každý konkrétní požadavek firmy, města, nemocnice, či jiného zařízení.
 • EVECONT umožňuje energetickou a finanční soběstačnost projektu.
 • Efektivní využití uložené energie v odpadech.
 • Postupné naplňování cílů Průmyslu 4.0 o cirkulární ekonomice.
 • Jednotky EVECONT splňují nejpřísnější stanovené limity pro vypouštění emisí do ovzduší. Jsou velmi šetrné k životnímu prostředí.

Pro více informací navštivte www.evecont.cz

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.