Archiv

31/08/2017

Informace o likvidaci následků mimořádné události

Jak jsme informovali, dne 8. srpna 2017 během odstávkových oprav došlo v C-Energy Planá s.r.o.  k požáru, který poškodil odsiřovací zařízení, komín a střechu sousední budovy na území teplárny. Během této mimořádné události naštěstí nedošlo k žádným škodám na zdraví osob.

Vlivem této události nebyly omezeny dodávky tepla odběratelům a zdroj je provozován v režimu dočasné výjimky udělené Krajským úřadem. Nyní probíhají intenzívní práce na obnově poškozených částí, abychom uvedli zařízení odsíření do plného provozu v co nejkratším čase.

Číst méně

08/08/2017

Informace o mimořádné události

Dne 8. srpna 2017 v podvečerních hodinách prováděli dodavatelé opravy na zařízení odsíření teplárny v Plané nad Lužnicí v rámci plánované letní odstávky. Během oprav došlo k požáru, který poškodil odsiřovací zařízení, komín a střechu sousední budovy na území teplárny. Během mimořádné události nedošlo k žádným škodám na zdraví zaměstnanců teplárny ani zaměstnanců společností, které prováděly opravy. Nebylo ohroženo ani zdraví občanů v okolních obcích. Příčiny události i rozsah škod jsou předmětem šetření, které provádí na místě složky IZS i krizový štáb teplárny.

Teplárna v Plané nad Lužnicí je i přes mimořádnou událost v chodu a zásobuje své odběratele v souladu s uzavřenými smlouvami.Rádi bychom se omluvili občanům Plané a Sezimova Ústí za dočasná omezení způsobená uzavřením sousední komunikace, která spojuje obě města. K obnovení provozu dojde co nejdříve, jak to bude možné.

Číst méně

01/05/2017

Poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace

V květnu 2017 vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na podporu projektu Snížení energetické náročnosti administrativní budovy ve společnosti C-Energy Planá s.r.o. 

V rámci tohoto projektu dojde k výměně oken a vstupních dveří v kancelářské budově a navazující rozvodně 6kV.  Administrativní část bude navíc zateplena; součástí projektu je též oprava a zateplení střechy, která již byla v havarijním stavu. Výsledkem bude výrazně úspornější a ekologičtější provoz této části závodu. Souběžně se zateplením exteriéru probíhá také rekonstrukce interiérů kanceláří.

 

 

 

Číst méně

21/04/2017

Den země v Plané nad Lužnicí

V pátek 21. dubna 2017 se zástupci společnosti C-Energy Planá zúčastnili 1. ročníku plánského Dne země. Prezentovaly se zde organizace s ekologickou náplní činnosti.

Děti měly možnost u našeho stánku vidět funkční model parní elektrárny, vyplnit kvíz zaměřený na otázky související s používáním elektrické energie a tepla a za správné odpovědi si odnesly chutný perník. 

Číst méně

15/02/2017

Nový název naší společnosti je C-Energy Planá s.r.o.

Od poloviny února 2017 se společnost provozující plánskou teplárnu již nejmenuje C-Energy Bohemia s.r.o. Vedení společnosti se rozhodlo pro název, který přesněji určuje místo, kde firma působí. Nový název společnosti je C-Energy Planá s.r.o.

IČO, DIČ, adresa ani žádné další identifikační údaje se nemění. Stejně tak zůstávají stejné e-mailové adresy a telefonní čísla. 

Číst méně

01/02/2017

Poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace

V lednu 2017 vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na podporu projektu Snížení energetické náročnosti budovy LOKO ve společnosti C-Energy Bohemia s.r.o.

 

Díky zateplení pláště i střechy a výměně oken a dveří v budově, která nyní slouží jako zázemí technickým pracovníkům společnosti, je nyní její provoz významně úspornější. 

 

Číst méně