C-Energy jako významný výrobce a zaměstnavatel na Táborsku ctí svoji společenskou odpovědnost a odpovědnost za dopady svého působení na životní prostředí. Společnost proto vkládá finanční prostředky do sociálních a kulturních programů, dětských sportovních aktivit a sponzoruje organizace a spolky, které pomáhají handicapovaným lidem.

Organizace, spolky a akce, které C-Energy finančně podporuje

V rámci podpory regionálního mládežnického sportu společnost C-Energy Planá s.r.o. pravidelně přispívá významnou finanční částkou na činnost FC MAS Táborsko a.s.

V roce 2013 přispěla společnost C-Energy Planá významnou finanční částkou táborskému divadlu Oskara Nedbala na modernizaci systému vstupenek. A v současnosti každoročně přispívá na provoz divadla. Přejeme divadlu mnoho spokojených diváků a návštěvníkům divadla krásné kulturní zážitky.

Dlouhodobě podporované organizace:

Poradenské centrum pro sluchově postižené v Táboře při Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Tábor
Poradenské centrum poskytuje služby uživatelům sluchadel a kompenzačních pomůcek, zajišťuje sociální poradenství, pořádá rekondiční pobyty s kurzem odezírání, zprostředkovává tlumočníka pro neslyšící občany, provádí kurzy znakového jazyka, poskytuje terénní služby.

Občanské sdružení volnočasových a terapeutických aktivit, Kaňka o.s., Tábor
Poskytování sociálních služeb a péče dětem a mládeži s postižením.

Klub NadějeAsociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Tábor
Organizace sdružující děti a rodiče zdravotně postižených dětí předškolního a školního věku s diagnózou tělesného či mentálního postižení.

Sdružení postižené dítě, o.s., Tábor
Organizace, která pomáhá mentálně postiženým dětem a poskytuje služby dospělým s mentálním či kombinovaným postižením na Táborsku.

Roska Písek, Písek
Organizace sdružující nemocné roztroušenou sklerózou mozkomíšní.

TJ Sokol Planá nad Lužnicí
Fotbalový oddíl.

TJ SPARTAK MAS Sezimovo Ústí

C-Energy sponzoruje také akce pořádané v blízkých městech

C-Energy každoročně podporuje město Planá nad Lužnicí při organizaci oblíbené podzimní akce Svatováclavské slavnosti.
V roce 2015 přispěla C-Energy finanční částkou na mezinárodní historický festival Táborská setkání.
V letech 2012 a 2013 sponzorovala C-Energy sportovně-společenskou akci Lužnická šlapka.

C-Energy Planá s.r.o. přispěla finanční částkou společnosti vebr-sport, o. s. na organizaci Republikového finále přeboru škol v orientačním běhu, které se uskuteční dne 5. 6. 2013 v Plané nad Lužnicí.

Společnost C-Energy Planá s.r.o. přispěla významnou finanční částkou na zřízení babyboxu v Táboře. Babybox byl v otevřen v táborském G-Centru - domě pro seniory v úterý 5. února 2013.

+10,5 MWe
Celkové navýšení výkonu
+84%
Účinnost výroby energií
-50%
Množství snížení emisí