Pro média

O energetickém zdroji C-Energy Planá

C-Energy je progresivní a inovativní společnost podnikající v energetice a teplárenství. Do svého klíčového zdroje v Plané nad Lužnicí investovala od roku 2012 téměř 3 miliardy korun. Zavedení pokrokových technologií a ekologizace vedly ke snížení škodlivých emisí o 90 %. 

Zdroj v Plané nad Lužnicí se v srpnu 2022 stal prvním svého druhu v ČR, který zcela opustil spalování uhlí a nahradil jej odpadní dřevní biomasou. Vykazované emise se se tak snížily o dalších 91 %.

Zdroj v Plané nad Lužnicí je dnes jedním z nejmodernějších zařízení ve středoevropském regionu sloužících k vysoce účinné kombinované výrobě elektřiny a tepla. Dodává energie celé táborské aglomeraci, poskytuje systémové služby energetické soustavě a přispívá tak k energetické bezpečnosti České republiky.

Celkový instalovaný výkon elektrárny přesahuje 105 MWe, jehož součástí je největší bateriové úložiště v ČR. I díky němu je zdroj C-Energy v Plané nad Lužnicí jedním z mála v zemi, který zabezpečuje dodávku energií průmyslovým odběratelům i v případě tzv. black-outu, tedy kompletního výpadku elektrické přenosové sítě.

 

Kontakt pro média

Miroslav Beneš
E-mail:miroslav.benes@benesgroup.cz
Tel.:+420 603 174 347