Integrovaný systém řízení

Zavedením integrovaného systému do strategie řízení společnosti chceme svým zákazníkům, zaměstnancům a dalším zainteresovaným stranám prokázat, že trvale usilujeme o ochranu životního prostředí, prevenci znečištění, zlepšování energetické hospodárnosti i o ochranu zdraví zaměstnanců při práci. Integrovaný systém řízení byl zaveden v souladu s mezinárodními normami ČSN EN ISO 14001, ČSN EN ISO 45001 a ČSN EN ISO 50001.

Politika integrovaného systému řízení a pravidla pro dodavatele

Pravidla BOZP_OŽP_EnMS_dodavatele

Pravidla BOZP_OZP_EnMS_dodavatele