Profil C-energy

C-energy získala během více než 10 let od akvizice zdroje v Plané nad Lužnicí pověst inovátora v energetice a teplárenství. Do bývalé teplárny investovala společnost od roku 2012 téměř 3 mld. korun a vybudovala z ní klíčový energetický zdroj pro celé Táborsko. Zavedení pokrokových technologií a ekologizace vedly ke snížení škodlivých emisí o 90 %. Zdroj je dnes jedním z nejmodernějších zařízení ve středoevropském regionu sloužících k vysoce účinné kombinované výrobě elektřiny a tepla.

C-energy dodává energie celé táborské aglomeraci, poskytuje systémové služby energetické soustavě a přispívá tak k energetické bezpečnosti České republiky. Zdroj v Plané nad Lužnicí se zároveň stal prvním v zemi, který zcela opustil spalování uhlí: v srpnu 2022 jej kompletně nahradila odpadní dřevní biomasa. Vykazované emise se tak snížily o dalších 91 %.

Celkový instalovaný výkon elektrárny přesahuje 105 MWe. Jeho součástí je největší bateriové úložiště v ČR, díky kterému zdroj C-energy v Plané nad Lužnicí jako jeden z mála v ČR zabezpečuje dodávku energií průmyslovým odběratelům i v případě tzv. black-outu, tedy kompletního výpadku elektrické přenosové sítě.

Posláním C-energy je určovat trendy ve využití moderních a ekologických technologií při výrobě energií.

Pro klienty vyrábíme z různých zdrojů elektřinu a teplo v závodech v Plané nad Lužnicí a v Táboře. Následně zajišťujeme jejich spolehlivou distribuci vlastní distribuční soustavou. Díky flexibilní technologii, která umožňuje významný rozsah podpůrných služeb provozovateli přenosové soustavy ČEPS, jsme schopni dodávat svým zákazníkům teplo za dlouhodobě stabilní a příznivé ceny.

Naší prioritou je zajištění dlouhodobě udržitelné výroby energií, založené na vysoké účinnosti našich zdrojů. Jsme lídrem v implementaci nových technologií, které přispívají k trvalému poklesu ekologické zátěže. Projekt komplexní obnovy a ekologizace teplárny v Plané nad Lužnicí zvítězil v roce 2016 v soutěži Projekt roku vyhlašované Teplárenským sdružením České republiky.

Máme silný vztah k regionu Táborsko

Majoritní podíl ve skupině C-energy vlastní Michal Šušák prostřednictvím své rodinné nadace, zbývající podíl vlastní Ivo Nejdl.

Zejména Michal Šušák má k regionu Táborska silný osobní vztah – narodil se v Táboře a žil zde až do studií na pražské Vysoké škole ekonomické. I proto je skupina C-energy jedním z největších podporovatelů kultury, sportu a sociálních projektů na Táborsku.

Michal Šušák stál ve druhé polovině 90. let u zrodu kapitálového trhu v České republice. Dnes investuje a aktivně se podílí na řízení vlastních investičních projektů v oblasti energetiky a nemovitostí. Více zde.

Také Ivo Nejdl má rozsáhlé zkušenosti s investičními projekty v oblasti energetiky. V minulosti byl mimo jiné hlavním analytikem Raiffeisen Bank a řídil řadu projektů banky Lehman Brothers na několika evropských trzích. 

Etický kodex C-energy

C-energy si je vědoma své role a odpovědnosti vůči společnosti a všem zúčastněným stranám, především zákazníkům, obchodním partnerům, státní správě a zaměstnancům. C-energy patří k nejmodernějším energetickým zdrojům v České republice. Jedná se o variabilní zdroj, který umožňuje souběžnou výrobu elektřiny a tepla z různých paliv, zejména biomasy.

Etický kodex popisuje a určuje, jak by se měli chovat všichni, kdo jsou součástí společnosti. Popisuje základní formy jednání, chování a odpovědnosti jednotlivých subjektů společnosti a nastavuje tak jednoznačné zásady.

Etický kodex ke stažení

Vedení energetického zdroje C-energy s.r.o.

Zavřít

Ivo Nejdl

Jednatel

Ivo Nejdl je předsedou představenstva C-Energy Group, jednatelem společnosti C-Energy s.r.o. a partnerem ve firmě Carpaterra Capital Partners zodpovědným za projekty v energetice. V minulosti pracoval jako ředitel PPF Investments v Bukurešti a v Londýně, byl hlavním analytikem Raiffeisen Bank a v bance Lehman Brothers byl zapojen do investičních bankovních projektů v ČR, Polsku, Rumunsku, Maďarsku a na Ukrajině.

Ivo získal titul MBA v oboru finance a private equity na London Business School. Je také absolventem magisterského studia na VŠE v Praze.

Zavřít

Libor Doležal

Generální ředitel

Libor Doležal pracuje v energetickém zdroji v Plané nad Lužnicí od roku 1997. V minulosti zde byl development manažerem a později obchodně technickým ředitelem. Má rozsáhlé zkušenosti z oblasti energetiky a zároveň detailní znalost energetického zdroje v Plané nad Lužnicí, kde vedl řadu rozvojových projektů vedoucích ke zlepšení provozních výsledků podniku.

Libor je absolventem Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni v oboru Tepelné a jaderné stroje a zařízení. Absolvoval postgraduální studijní programy z oblasti managementu a marketingu na University of Humberside ve Velké Británii a na University of Virginia v USA. Svou kariéru odstartoval ve Škodě Praha, kde působil 12 let na několika pozicích včetně pozice vedoucího projektového technika nebo vedoucího výstavby 165 MW uhelné elektrárny v Soma v Turecku, kde strávil 2 roky. Rok pracoval ve společnosti Powergen, která je výrobcem elektřiny ve Velké Británii.

Zavřít

Jaroslav Štěpánek

Investiční ředitel

Jaroslav Štěpánek má mnohaleté zkušenosti s výstavbou, provozem a údržbou energetických zdrojů. Před příchodem do společnosti C-Energy (v té době AES Bohemia) v únoru 2010 pracoval Jaroslav Štěpánek jako vedoucí montážního oddělení ve společnosti Tenza. Zde řídil tým údržby a montáží, který se zabýval konstrukcí parního potrubí, horkovodních stanic a podobného zařízení.

Jaroslav je absolventem Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni v oboru Tepelné a jaderné stroje a zařízení. Své první pracovní zkušenosti získal v letech 1984 až 1993 v Teplárnách Brno, kde řídil přípravu a provádění údržby turbín a souvisejícího zařízení. V letech 1993 až 2005 vedl vlastní firmu, která se zabývala realizací investičních projektů jako např. vysokorychlostní turbínové technologie, návrhy a výstavba energetických jednotek a rekonstrukce parních kotlů. 

Zavřít

Radka Šmehlíková

Finanční a obchodní ředitelka

Radka Šmehlíková nastoupila v roce 2000 do C-Energy (v té době AES Bohemia), aby nastavila obchodní principy v souvislosti s liberalizací trhu s elektřinou. Později pracovala na různých pracovních pozicích jako finacial controller a obchodní manažerka. Mimo jiné vedla tým podpory provozu, který zajišťuje zauhlování, odpopílkování a laboratoře. Má zkušenosti s účetnictvím včetně interních auditů.

Radka je absolventkou studia ekonomie a managementu na Mendelově univerzitě v Brně.