Tiskové zprávy

 

 

20 / 02 / 2024

C-Energy získala kladné stanovisko EIA pro instalaci fluidního kotle na energetické vyžití odpadů z regionu

Planá nad Lužnicí, 19. února 2024 – Nový fluidní kotel umožní obcím na Táborsku ekonomicky a ekologicky nakládat s komunálním odpadem. Umožní přeměnit na energii až 50 tisíc tun směsného komunálního odpadu ročně a vyřeší nemožnost ukládání směsného komunálního odpadu na skládkách po roce 2029.

Celá zpráva

14 / 06 / 2023

C-Energy Planá vloni proinvestovala 700 milionů korun, tržby společnosti dosáhly takřka 2 miliardy korun

Tržby největší ryze jihočeské energetické společnosti C-Energy Planá dosáhly v loňském roce 2 miliard korun. Společnost dokázala v srpnu 2022 v Plané nad Lužnicí jako první zdroj svého druhu v České republice zcela ukončit spalování uhlí a kompletně jej nahradila dřevní biomasou.

Celá zpráva

18 / 05 / 2023

C-Energy podala žádost o posouzení vlivu na životní prostředí pro nový fluidní kotel, který umožní energeticky využívat odpad z okolí

Společnost C-Energy Planá zahájila povolovací proces pro rozšíření současných technologií o nový kotel, díky kterému bude v Plané nad Lužnicí možné od roku 2027 získávat energii ze směsného komunálního odpadu a odpadní dřevní hmoty s původem v blízkém okolí energetického zdroje. Nový kotel nahradí dva stávající kotle v areálu bývalé Teplárny Tábor, které spalují hnědé uhlí, topný olej a hnědouhelný dehet.

Celá zpráva

15 / 12 / 2022

C-Energy Planá udrží dostupnost tepla, ceny pro rok 2023 se zvýší podle produktu maximálně o 9,6 procenta

C-Energy Planá udrží dostupnost tepla, ceny pro rok 2023 se zvýší podle produktu maximálně o 9,6 procenta Ceny tepla v systému centrálního zásobování v Táboře, Sezimově Ústí a Plané nad Lužnicí se zvýší od 1. ledna 2023 z důvodu zásadního růstu cen vstupů pro jeho výrobu. Ceníková cena za 1 GJ dodaného tepla pro městské distribuční společnosti i přímé zákazníky z řad firem a podnikatelů však poroste významně pomaleji. V závislosti na typu produktu zaplatí zákazníci maximálně o 9,6 procenta více.

Celá zpráva