Ekologie

Skupina C-Energy investovala do modernizace energetického zdroje v Plané nad Lužnicí od roku 2012 více než 2 miliardy korun. Dnes patří k nejmodernějším závodům pro výrobu energií v regionu střední a východní Evropy. V rámci strategie Planá 2025 připravuje C-Energy ukončení spalování uhlí ve svých zdrojích v Táboře a Plané nad Lužnicí do roku 2025. Realizovaná opatření by měla snížit produkci CO2 o 92 procent oproti stavu ke konci roku 2020.

V roce 2015 byla dokončena komplexní rekonstrukce a modernizace energetického zdroje C-Energy v Plané nad Lužnicí. Bývalá teplárna byla přebudována na variabilní zdroj, který umožňuje souběžnou výrobu elektřiny a tepla z různých paliv. Modernizace přinesla podstatné snížení emisí SO2, TZL a CO2. Spaliny uhelných kotlů jsou čištěny v nové odsiřovací jednotce technologie mokré vypírky, čištění spalin plynových motorů je zajišťováno moderní katalytickou metodou. Emise nového zdroje jsou o téměř 90 % nižší než emise původního zdroje před modernizací.

V C-Energy jsme si plně vědomi, že základem trvale udržitelného rozvoje musí být komplexní soubor strategií umožňujících minimalizování dopadu na životní prostředí, snižování energetické náročnosti, udržování vysokého standardu v bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci zaměstnanců. Udržujeme proto Integrovaný systém řízení environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a hospodaření s energií v souladu s mezinárodními normami ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO 50001.

 

Produkce emisí

Mezi lety 2012 a 2019 došlo k poklesu emisí NOx v C-Energy Planá ze 402,38 t na 81,23 t.

Mezi lety 2012 a 2019 došlo k poklesu emisí NOx v C-Energy Planá ze 402,38 t na 81,23 t.

 

Nárůst S02 v roce 2017 způsoben požárem absorbéru odsíření na dobu nezbytnou pro opravu. V roce 2019 jsou však emise SO2 v C-Energy Planá na úrovni 12,52 t.

Nárůst S02 v roce 2017 způsoben požárem absorbéru odsíření na dobu nezbytnou pro opravu. V roce 2019 jsou však emise SO2 v C-Energy Planá na úrovni 12,52 t.

 

Emise CO2 se v C-Energy Planá od roku 2012 do roku 2019 podařilo snížit na méně než polovinu. Produkce CO2 je aktuálně 104,77 tis. t. 

Emise CO2 se v C-Energy Planá od roku 2012 do roku 2019 podařilo snížit na méně než polovinu. Produkce CO2 je aktuálně 104,77 tis. t.

 

Původní hodnota emisí TZL v C-Energy Planá z roku 2012 činila 30,21 t a v roce 2019 již klesla až na 0,47 t.

Původní hodnota emisí TZL v C-Energy Planá z roku 2012 činila 30,21 t a v roce 2019 již klesla až na 0,47 t.

 

 


Realizované investiční projekty

Ekologické dopady při výrobě tepla a energií můžeme snižovat i díky finanční podpoře fondů Evropské unie

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.