Společenská odpovědnost

Klíčovou odpovědností skupiny C-Energy je zajistit stabilní dodávky energií občanům i firemním klientům – za nízké ceny a s co nejnižšími dopady produkce energií na životní prostředí. Mezi roky 2012 a 2020 jsme investovali do modernizace energetického zdroje C-Energy v Plané nad Lužnicí téměř 3 miliardy korun. Výsledkem je snížení emisí vypouštěných do ovzduší o více než 90 procent.

V srpnu 2022 jsme se stali také prvním energetickým zdrojem svého druhu, který zcela ukončil spalování uhlí a nahradil jej odpadní dřevní biomasou. Díky ukončení závislosti na uhlí (a na ceně emisních povolenek) a díky výměně rozvodů centrálního tepla v Táboře jsme učinili další krok k trvale udržitelným a stabilním cenám tepla pro zákazníky v aglomeraci Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí.

 

Naše odpovědnost však sahá dále. C-Energy Planá chce být vnímavým „občanem“ táborského regionu a přispívat k rozvoji sportovního, kulturního a společenského života v regionu. Uvědomujeme si svou společenskou odpovědnost a hlásíme se k podpoře rozvoje celého regionu.

Klíčovými oblastmi, kam směřují sponzorské a partnerské dary skupiny C-Energy, jsou výkonnostní i amatérský sportu v regionu. Věnujeme pozornost podpoře aktivit dětí a mládeže, neboť v této oblasti chybí finanční prostředky nejčastěji. Podporujeme také sociální a kulturní programy i vybrané organizace a spolky, které v regionu pomáhají hendikepovaným občanům.

C-Energy dlouhodobě finančně podporuje

C-Energy podporuje řadu dalších kulturních, společenských a sportovních událostí a organizací či spolků v regionu.