Archiv

21/05/2019

Květen 2019

Kvůli chladnému počasí v první polovině května pokračovala dodávka tepla odběratelům. 

Výstavba teplovodu Planá pokračuje výstavbou potrubí v ulici Strkovská. Dopravní omezení a nepříjemnosti s ním spojené budou zcela určitě kompenzovány zlepšením ovzduší v městské části Strkov, kde společnost ELK odstaví lokální zdroj vytápění a přepojí se na dodávky ze C-Energy. Děkujeme všem řidičům a chodcům za trpělivost. 

 

 

Instalace největšího bateriového úložiště - zhotovitel zakázky, společnost Siemens, bohužel oznámila zpoždění s dodávkou některých komponent, takže dokončení díla se opozdí přibližně o dva měsíce. 

Výstavba fotovoltaické elektrárny začne v nejbližších dnech. Kabely pro vyvedení výkonu z FVE jsou již položeny. 

Dva nové plynové motorgenerátory - pokračuje výstavba strojovny motorů. Bohužel i zde avizoval dodavatel, firma Rolls Royce,  mírné zpoždění s dodávkou samotných motorů. 

Nicméně předpokládáme, že během 4. čtvrtletí tohoto roku budou všechna nová zařízení úspěšně uvedena do provozu. 

Číst méně

23/04/2019

Výstavba teplovodu na Strkovské ulici

Kvůli pokládce teplovodního potrubí v Plané nad Lužnicí uzavřela C-Energy Planá během Velikonoc významnou místní komunikaci Strkovská  Práce byly řádně předem naplánovány tak, aby uzavírka ulice byla co nejkratší. Předpokládaná úplná uzavírka je plánována na 10 kalendářních dnů, pokud se nevyskytnou žádné komplikace, skončí práce na tomto úseku pravděpodobně i dříve. 

Práce pak budou během května pokračovat dál v cca 70 metrových úsecích ulice Strkovská vždy s částečnou uzavírkou příslušného úseku této komunikace, kdy bude provoz zachován na jedné polovině vozovky a řízen semafory.

Žádáme všechny účastníky silničního provozu, aby v těchto místech dbali zvýšené opatrnosti, a všem řidičům i chodcům děkujeme za pochopení a trpělivost!

Číst méně

04/04/2019

Duben 2019

Topná sezóna se chýlí ke konci, ale o to intenzívněji se rozjely práce na investičních projektech. 

Plynové motorgenerátory: Probíhá realizace spodní stavby nové plynové strojovny a kotelny - betonáž základů. Probíhají přípravy pro zajištění dopravy technologického zařízení z norského výrobního závodu. 

Fotovoltaická elektrárna s akumulací: Terénní úpravy na pozemku mezi vlečkou Kovosvit a železničním koridorem byly ukončeny a brzy začne instalace technologie. Uvnitř areálu C-Energy probíhá výstavba spodní stavby pod technologii bateriového systému akumulace elektřiny. Samotná technologie bude dodána v druhé polovině dubna. 

Teplovod Planá: Pokračuje výstavba potrubí v prostoru za nádražím ČD v Plané nad Lužnicí. Brzy začne pokládka potrubí v ulici Strkovská, což zapřičiní dopravní omezení v části této místní komunikace. Všem řidičům i chodcům se tímto omlouváme. Doba trvání prací bude v maximální možné míře zkrácena. 

C-Energy plánuje účast na plánském Dni země a věříme, že naše prezentace zaujme děti stejně jako v předešlých letech. 

Jako každoročně přispívá i letos C-Energy na činnost různých sportovních klubů - v posledních týdnech např.  HC Tábor a TJ Spartak Sezimovo Ústí. 

Číst méně

08/02/2019

Únor 2019

Kromě běžného zimního provozu zdroje pokračují na začátku roku 2019 práce na realizaci tří hlavních investičních projektů: 

Teplovod Planá - v současné době probíhá pokládka potrubí na území města Planá nad Lužnicí, konkrétně za domy v  Nové ulici a podél železniční trati v prostoru za nádražím ČD. 

Fotovoltaická elektrárna s akumulací - firma Bartoň DM s.r.o. provádí terénní úpravy na pozemku mezi vlečkou Kovosvit a železničním koridorem Praha - ČB, kde budou umístěné fotovoltaické panely. Uvnitř areálu C-Energy brzy začne výstavba základové desky pro umístění kontejneru s baterií.

Plynové motorgenerátory 5+6 - na konci ledna byly zahájeny stavební práce a probíhá pilotáž (viz foto). Na konci února bude zahájena spodní stavba. Zároveň se v norském Bergenu v závodě Rolls Royce již vyrábějí dva motory, každý o výkonu 11,5 MW. Díky nim si C-Energy rozšíří škálu služeb, které může poskytovat v oblasti dodávek elektrické energie a stabilizace elektrizační soustavy. 

 

Během února bude vypsáno výběrové řízení na výstavbu horkovodního potrubí, které zajistí dodávky tepla do Sídliště Nad Lužnicí a na Ústecké Předměstí. 

Číst méně