Aktuality

Novinky

16 / 12 / 2021

Ceny tepla pro rok 2022

Společnost C-Energy Planá zveřejnila ceník tepla na příští rok. Naleznete ho na stránkách C-Energy v záložce Pro Zákazníky.

Celá aktualita

12 / 11 / 2021

C-Energy zachová do konce roku ceny tepla

Jak uvedl jednatel společnosti, Ivo Nejdl, C-Energy je díky rozsáhlým investicím do zdroje v Plané n. L. schopna lépe čelit velkému nárůstu ceny vstupů pro výrobu tepla a energií. Ani v roce 2022 nepočítá společnost se skokovým zdražením tepla.

Celá aktualita

14 / 10 / 2021

Konverze Tábor - postup prací

Na přelomu září a října dokončil zhotovitel projektu Tábor západ – přestavba parovodu na horkovod první etapu tohoto rozsáhlého díla v trase od špičkové výtopny v ulici Václava Soumara do výměníkové stanice VS19, z níž se mimo jiné vytápí plavecký stadion. Během následujících dvou měsíců budou dokončeny úpravy povrchů v místě pokládky potrubí.

Celá aktualita

01 / 09 / 2021

Snížení ceny tepla pro táborské odběratele připojené na horkovod

Společnost C-Energy Planá dokončila propojení páteřní horkovodní soustavy v Táboře s horkovodní soustavou v Plané nad Lužnicí a Sezimově Ústí. Teplo obsažené v horké vodě pro topení i ohřev teplé užitkové vody tak může odebírat z energetického zdroje C-Energy v Plané nad Lužnicí další část odběratelů v Táboře. Zároveň od začátku srpna zaplatí tito odběratelé nižší cenu za odebrané teplo.

Celá aktualita

06 / 08 / 2021

Rekonstrukce tepelných sítí - aktuální stav

Náhrada starých parovodních rozvodů novým předizolovaným horkovodem probíhá dle harmonogramu. Nové potrubí je položeno v trase od výtopny v ulici Václava Soumara až k V ulici Dukelských bojovníků, kde nyní probíhají výkopové práce. Výkopy jsou prováděny tak, aby v minimální možné míře omezovaly pohyb osob a vozidel. Tato etapa bude dokončena a uvedena do zkušebního provozu v září 2021.

Celá aktualita

03 / 06 / 2021

Fúze

Ke dni 1.6.2021 byl úspěšně dovršen proces sjednocení systému zásobování teplem v aglomeraci Tábor - Sezimovo Ústí - Planá nad Lužnicí. Na jaře 2020 získala C-Energy 51,95 procent akcií Teplárny Tábor. Do konce roku 2020 odkoupila C-Energy zbývající akcie Teplárny Tábor od ostatních akcionářů. Následně byly zahájeny kroky k fúzi obou společností. Tento proces byl úspěšně završen dne 1.6.2021, kdy došlo k fúzi sloučením společnosti TTA jako zanikající společnosti se společností C-Energy Planá s.r.o. jako nástupnickou společností. Pro odběratele znamená tento krok stabilizaci a následné snížení cen tepla, které je dodáváno z moderního ekologického zdroje.

Celá aktualita

07 / 05 / 2021

Rekonstrukce tepelných sítí - zahájení prací

V druhém květnovém týdnu bude zahájena rozsáhlá akce Konverze tepla Tábor. Jedná se o postupnou náhradu ztrátových parovodních potrubí novými horkovody ve stávajících trasách. Práce budou zahájeny pondělí 10. 5. 2021 v prostoru parku u popraviště na Pražském sídlišti a v ulici kpt. Jaroše. O dalším postupu prací Vás budeme pravidelně informovat.

Celá aktualita

09 / 04 / 2021

Investiční projekty - aktuální stav

Letošní jaro je v C-Energy především ve znamení příprav na velké investiční projekty, jejichž realizace začne v létě 2021 a bude pokračovat několik následujících let. Zároveň se dokončuje velká investiční akce Horkovod Tábor a v únoru byla dokončena série menších projektů v rámci dotační akce Modernizace LDS. V první polovině letošního roku bude také dokončena fúze s Teplárnou Tábor a.s.

Celá aktualita

19 / 02 / 2021

Bateriové úložiště C-Energy v reportáži ČT

Bateriová akumulace v C-Energy Planá se již od roku 2019 plnohodnotně a prakticky podílí na stabilizaci elektrizační soustavy ČR. Je prvním a svým provozním způsobem využití i jediným systémem svého druhu u nás. Tento unikátní zdroj nezůstal v pozadí ani v reportáži o projednávání novely Energetického zákona.

Celá aktualita

17 / 02 / 2021

Konec uhlí v Plané

C-Energy Planá, která vlastní energetický zdroj v Plané nad Lužnicí a v roce 2020 se stala stoprocentním vlastníkem Teplárny Tábor, vypsala výběrové řízení na projekt „Konec uhlí v Plané“. Cílem projektu je zcela ukončit výrobu tepla a energií z uhlí v energetických zdrojích C-Energy v Táboře a Plané nad Lužnicí.

Celá aktualita