Konec uhlí v Plané

C-Energy Planá, která vlastní energetický zdroj v Plané nad Lužnicí a v roce 2020 se stala stoprocentním vlastníkem Teplárny Tábor, vypsala výběrové řízení na projekt „Konec uhlí v Plané“. Cílem projektu je zcela ukončit výrobu tepla a energií z uhlí v energetických zdrojích C-Energy v Táboře a Plané nad Lužnicí.

Předmětem nadlimitní veřejné zakázky je provést rekonstrukci stávajících uhelných kotlů K5 a K6 na 100% spalování biomasy. Současně dojde k modernizaci turbogenerátoru za účelem snížení minimální kondenzace. Celkové očekávané náklady projektu činí 381 milionů korun.

„Významným faktorem, který nám umožní zastavit spalování uhlí v aglomeraci Táborska, je možnost požádat o dotaci z Modernizačního fondu. Tou bychom chtěli pokrýt náklady ve výši 180 milionů korun z celkové výše investice,“ uvedl Libor Doležal, generální ředitel C-Energy Planá.

Poskytnutí dotace z modernizačního fondu ve výši 65 % z celkových způsobilých výdajů snížených o alternativní investici do plynového kotle významně zkracuje celkovou návratnost investice. Její doba se však může významně měnit v závislosti na vývoji ceny emisních povolenek, budoucím vývoji ceny a celkové dostupnosti biomasy a také v závislosti na konečných technických parametrech kotlů po rekonstrukci, zejména jejich účinnosti a flexibilitě.      

Samotná část soutěženého díla má charakter stavby „na klíč“. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená zadavatelem činí 370 milionů Kč bez DPH. Žádost o účast v zadávacím řízení spolu s dokumenty, kterými dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, musí být podána nejpozději do 5. 3. 2021 do 12:00 hod. Předpokládaný termín pro výběr dodavatele je 1. 7. 2021.

Realizace projektu proběhne v letech 2021 a 2022. Již v roce 2023 tak předpokládá C-Energy Planá 100% využití biomasy a 0% využití uhlí.

„Hlavním cílem projektu palivové konverze je snížení produkce CO2. Zatímco uhelné kotle mají jeden z nejvyšších emisních faktorů, biomasa má nulový emisní faktor a jejím použitím tedy nevznikají náklady na nákup emisních povolenek,“ dodal Libor Doležal.

Současně s úpravou kotlů na biomasu bude rekonstruována i turbína. Její průtočná část bude snížena tak, aby bylo minimalizováno množství tepla, které odchází do kondenzace.

Zpět na přehled
Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.