Aktuality

Novinky

22 / 02 / 2023

Fotovoltaická elektrárna Nový Kravín

C-Energy již řadu let masivně investuje do moderních, vysoce účinných a ekologických technologií. Jedním z dalších kroků k zajištění dlouhodobé stability při výrobě tepla a elektřiny v Plané nad Lužnicí je náš záměr výstavby fotovoltaické elektrárny v lokalitě Nový Kravín. Lokalitu jsme vytipovali tak, aby dopad na občany v okolí našeho zdroje byl co nejmenší a taktéž, aby co nejlépe koncepčně a šetrně respektoval potenciál místního rozvoje. Fotovoltaická elektrárna bude zapojena do lokální distribuční sítě a tedy energie bude spotřebována v místě. Výrobní potenciál elektrárny přispěje k náhradě části spotřeby v katastru Planá nad Lužnicí.

Celá aktualita

08 / 02 / 2023

Konverze tepla pokračuje

Díky relativně teplému počasí mohou práce na rekonstrukci tepelných rozvodů pokračovat i během zimních měsíců. Veškeré práce jsou samozřejmě prováděny tak, aby nedošlo k omezení dodávky tepla zákazníkům.

Celá aktualita