Aktuality

Novinky

09 / 11 / 2023

Cvalík z Bergenu pomůže Táboru zbavit se uhlí

Do Tábora putoval bezmála dva měsíce. Nejprve po silnici, potom malým trajektem do přístavu v norském Bergenu. Odtud námořní lodí do Antverp, říční lodí po Rýnu a po Dunaji až do Bratislavy. A nakonec takřka 300 kilometrů po silnici až do areálu teplárny v Táboře. Jeho poslání? Pomoci Táboru definitivně skoncovat se spalováním uhlí.

Celá aktualita

14 / 06 / 2023

Loňské investice - 700 milionů Kč

Naše společnost již řadu let investuje velké prostředky do modernizace a ekologizace zdroje. V loňském roce jsme proinvestovali 700 milionů Kč a v letošním a příštím roce plánujeme ještě rozsáhlejší akce. Tržby společnosti dosáhly v loňském roce téměř 2 miliard korun.

Celá aktualita

18 / 05 / 2023

Energetické využití odpadu z nejbližšího regionu

C-Energy podala žádost o posouzení vlivu na životní prostředí pro nový fluidní kotel, který umožní energeticky využívat odpad z okolí. Předmětem posouzení je záměr společnosti rozšířit současné technologie o nový kotel, díky kterému bude v Plané nad Lužnicí možné od roku 2027 získávat energii ze směsného komunálního odpadu a odpadní dřevní hmoty.

Celá aktualita

17 / 05 / 2023

Výměna rozvodů tepla v Táboře jde do finále

Do konce června bude ukončena velmi rozsáhlá investiční akce společnosti C-Energy Planá - modernizace horkovodů v Táboře.

Celá aktualita

22 / 02 / 2023

Fotovoltaická elektrárna Nový Kravín

C-Energy již řadu let masivně investuje do moderních, vysoce účinných a ekologických technologií. Jedním z dalších kroků k zajištění dlouhodobé stability při výrobě tepla a elektřiny v Plané nad Lužnicí je náš záměr výstavby fotovoltaické elektrárny v lokalitě Nový Kravín. Lokalitu jsme vytipovali tak, aby dopad na občany v okolí našeho zdroje byl co nejmenší a taktéž, aby co nejlépe koncepčně a šetrně respektoval potenciál místního rozvoje. Fotovoltaická elektrárna bude zapojena do lokální distribuční sítě a tedy energie bude spotřebována v místě. Výrobní potenciál elektrárny přispěje k náhradě části spotřeby v katastru Planá nad Lužnicí.

Celá aktualita

08 / 02 / 2023

Konverze tepla pokračuje

Díky relativně teplému počasí mohou práce na rekonstrukci tepelných rozvodů pokračovat i během zimních měsíců. Veškeré práce jsou samozřejmě prováděny tak, aby nedošlo k omezení dodávky tepla zákazníkům.

Celá aktualita