Aktuality

Novinky

29 / 11 / 2019

Ceník na rok 2020

Dnes jsme na našich stránkách zveřejnili ceník tepla a kondenzátu pro rok 2020. Kromě standardních dodávek tepla, v letošním roce rozšířených o nové zákazníky v Plané nad Lužnicí, pokračujeme v realizaci několika investičních akcí.

Celá aktualita

07 / 11 / 2019

Listopad 2019

Po dokončení pokládky teplovodního potrubí do Plané nad Lužnicí, byly zahájeny dodávky tepla odběratelům v této lokalitě. V současné době se dokončují práce na výměně tepelných rozvodů v areálu Kovosvit MAS. Součástí vnitroareálových rozvodů je i páteřní horkovod, kterým bude dodáváno teplo na Sídliště Nad Lužnicí a na Kopeček.

Celá aktualita

30 / 10 / 2019

Přerušení dodávky tepla - vysvětlení

Včera, dne 29. 10. 2019 v cca 14:30h došlo při uvádění do provozu nové části větví k ohřívákům topné vody pro vyvedení tepla z nově budovaných plynových motorů PM5 a PM6 v areálu C-Energy a při řešení drobných závad, které se projevily během provozních manipulací, k poklesu tlaku v horkovodním potrubí k celkovému odstavení dodávky tepla do Sezimova Ústí.

Celá aktualita

23 / 09 / 2019

Slavnostní představení největšího bateriového úložiště v ČR

V pátek 20. 9. 2019 bylo v areálu C-Energy slavnostně představeno největší bateriové úložiště v České republice. Úložiště má výkon 4 MW a kapacitu 2,5 MWh. Pro energetický zdroj C-Energy přináší celou řadu funkcionalit, včetně zvýšení flexibility stávajících generátorů.

Celá aktualita

28 / 08 / 2019

Výstavba zařízení pro likvidaci plastů

Společnost C-Energy Planá a EVECO Brno zahájily v Plané nad Lužnicí výstavbu pilotní jednotky EVECONT: zařízení pro environmentálně šetrné využití materiálově nevyužitelného plastového odpadu v kontejnerovém provedení.

Celá aktualita

15 / 08 / 2019

Srpen 2019

V současné době již naplno probíhá realizace projektu Horkovod Tábor. Zhotovitel, firma Metrostav, provádí výměnu potrubí v areálu Kovosvit MAS. Během září budou zahájeny výkopové práce na Sidlišti Nad Lužnicí.

Celá aktualita

12 / 07 / 2019

Červenec 2019

V druhém červencovém týdnu bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele projektu Horkovod Tábor a podepsána smlouva o dílo. Vybraný zhotovitel, firma Metrostav a.s., položí během druhé poloviny letošního roku horkovodní potrubí od areálu Kovosvit až na Sídliště Nad Lužnicí.

Celá aktualita

18 / 06 / 2019

Červen 2019

C-Energy se pyšní nízkou fluktuací pracovníků, což je pro firmu velmi pozitvní, zejména s ohledem na složitost zařízení a nezbytnou dobu zaškolení. Někteří kolegové zde stráví doslova celý život. Včera oslavil pan Bohouš Loudín 50 let ve firmě.

Celá aktualita

21 / 05 / 2019

Květen 2019

Kvůli chladnému počasí v první polovině května pokračovala dodávka tepla odběratelům.

Celá aktualita

23 / 04 / 2019

Výstavba teplovodu na Strkovské ulici

Kvůli pokládce teplovodního potrubí v Plané nad Lužnicí uzavřela C-Energy Planá během Velikonoc významnou místní komunikaci Strkovská Práce byly řádně předem naplánovány tak, aby uzavírka ulice byla co nejkratší. Předpokládaná úplná uzavírka je plánována na 10 kalendářních dnů, pokud se nevyskytnou žádné komplikace, skončí práce na tomto úseku pravděpodobně i dříve.

Celá aktualita

04 / 04 / 2019

Duben 2019

Topná sezóna se chýlí ke konci, ale o to intenzívněji se rozjely práce na investičních projektech.

Celá aktualita

08 / 02 / 2019

Únor 2019

Kromě běžného zimního provozu zdroje pokračují na začátku roku 2019 práce na realizaci tří hlavních investičních projektů:

Celá aktualita