Srpen 2019

V současné době již naplno probíhá realizace projektu Horkovod Tábor. Zhotovitel, firma Metrostav, provádí výměnu potrubí v areálu Kovosvit MAS. Během září budou zahájeny výkopové práce na Sidlišti Nad Lužnicí.

Na začátku srpna byla zprovozněna fotovoltaická elektrárna. Elektřina v ní vyrobená je dodávána buď přímo do sítě nebo bude akumulována v bateriovém úložišti, které bude v nejbližší době v areálu C-Energy zprovozněno.

Práce na Teplovodu Planá nyní finišují. V týdnu od 19. srpna začne pokládka finální vrstvy asfaltu v ulici Strkovská s tím, že práce budou dokončeny do konce srpna. Během září bude zahájena dodávka tepla zákazníkům v Plané nad Lužnicí.

V srpnu proběhla na zdroji C-Energy odstávka, při níž byly provedeny nezbytné revize a preventivní údrbářské práce na turbogenerátoru, uhelných kotlích, chladicích věžích, jednotce odsíření a řadě dalších zařízení. Díky rozmanitosti a počtu zdrojů, které má společnost k dispozici, se podařilo i přes odstávkové práce zajistit veškeré dodávky, takže zákazníci nebyli odstávkou nijak omezeni. 

Zpět na přehled