Přerušení dodávky tepla - vysvětlení

Včera, dne 29. 10. 2019 v cca 14:30h došlo při uvádění do provozu nové části větví k ohřívákům topné vody pro vyvedení tepla z nově budovaných plynových motorů PM5 a PM6 v areálu C-Energy a při řešení drobných závad, které se projevily během provozních manipulací, k poklesu tlaku v horkovodním potrubí k celkovému odstavení dodávky tepla do Sezimova Ústí.

Zodpovědný pracovník C-Energy bezodkladně informoval jednatele firmy CENTES Sezimovo Ústí, a.s. Ing. Jaroslava Kudrnu o vzniklých technických problémech a zároveň mu sdělil, že na straně C-Energy bude vynaloženo veškeré úsilí aby celý proces uvádění do provozu a odstraňování drobných poruch byl v krátké době dokončen, aby bylo možné uvést celý horkovodní systém opět do provozu. C-Energy byla následně připravena obnovit dodávku tepla do distribučního systému CENTES již v 17:30h.

Bohužel z důvodu nečinnosti na straně CENTESu a z důvodu jejich jednostranného rozhodnutí o odkladu poskytnutí technické součinnosti, zejména zásahu na předávací stanici Daliborka, došlo k přerušení dodávky tepla do distribučního systému tepla v Sezimově Ústí až do dnešních ranních hodin.

Politováníhodné je, že byla zároveň koncovým zákazníkům předávána informace, že technický problém, který znemožňuje obnovit dodávky tepla, byl na straně C-Energy, což neodpovídá skutečnosti.

C-Energy má v úmyslu projednat s vedením CENTESu nápravu tak, aby i na straně CENTESu byli připraveni při podobných mimořádných okolnostech zodpovědní pracovníci k součinnosti pro uvedení do provozu celého systému vytápění tak, aby koneční zákazníci v Sezimově Ústí nebyli vystaveni takovýmto nepříjemným přerušením dodávky tepla.

Za C-Energy se tímto omlouváme za přerušení dodávky tepla zákazníkům v Sezimově Ústí nicméně zodpovědnost za tak dlouhé přerušení není na naší straně.

 

 

Zpět na přehled