Únor 2019

Kromě běžného zimního provozu zdroje pokračují na začátku roku 2019 práce na realizaci tří hlavních investičních projektů:

Teplovod Planá - v současné době probíhá pokládka potrubí na území města Planá nad Lužnicí, konkrétně za domy v Nové ulici a podél železniční trati v prostoru za nádražím ČD.

Fotovoltaická elektrárna s akumulací - firma Bartoň DM s.r.o. provádí terénní úpravy na pozemku mezi vlečkou Kovosvit a železničním koridorem Praha - ČB, kde budou umístěné fotovoltaické panely. Uvnitř areálu C-Energy brzy začne výstavba základové desky pro umístění kontejneru s baterií.

Plynové motorgenerátory 5+6 - na konci ledna byly zahájeny stavební práce a probíhá pilotáž (viz foto). Na konci února bude zahájena spodní stavba. Zároveň se v norském Bergenu v závodě Rolls Royce již vyrábějí dva motory, každý o výkonu 11,5 MW. Díky nim si C-Energy rozšíří škálu služeb, které může poskytovat v oblasti dodávek elektrické energie a stabilizace elektrizační soustavy.

Během února bude vypsáno výběrové řízení na výstavbu horkovodního potrubí, které zajistí dodávky tepla do Sídliště Nad Lužnicí a na Ústecké Předměstí. 

Zpět na přehled