Červenec 2019

V druhém červencovém týdnu bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele projektu Horkovod Tábor a podepsána smlouva o dílo. Vybraný zhotovitel, firma Metrostav a.s., položí během druhé poloviny letošního roku horkovodní potrubí od areálu Kovosvit až na Sídliště Nad Lužnicí.

V příštím roce bude výstavba pokračovat směrem na Ústecké předměstí. Smlouva uzavřená mezi společnostmi Bytes a C-Energy garantuje odběratelům dlouhodobě výhodnou cena tepla.

Největší bateriové úložiště v České republice o výkonu 4 MW, které C-Energy vybudovala ve svém areálu, je v současné době uváděno do provozu. Akumulační systém bude sloužit ke zvýšení flexibility stávajících zdrojů elektřiny a také ukládat elektřinu vyrobenou ve fotovoltaické elektrárně, která je v současné době instalována v blízkosti areálu C-Energy.

Výstavba Teplovodu Planá se přesunula z ulic Strkovská a Borecká (kde je již pokládka potrubí dokončena) do centra Plané nad Lužnicí. V současné době probíhá výstavba na zahradě mateřské školky (viz foto). Finální povrch na Strkovské ulici bude položen koncem srpna, v té době bude již prostor výkopu dostatečně zhutněný a předejdeme tak brzkému vzniku trhlin a jam na vozovce. To znamená, že vše je připraveno, aby společnost Window Star s.r.o. (ELK), škola, školka, městský úřad a bytové domy v centru města mohly již od příští topné sezóny využívat k vytápění ekologické teplo ze C-Energy. Všem občanům města Planá nad Lužnicí děkujeme za trpělivost a pochopení a věříme, že obtíže související s výstavbou potrubí budou vyváženy čistším ovzduším v celém městě a dlouhodobě příznivými cenami tepla. O připravovaných dodávkách tepla do Plané nad Lužnicí vyšel článek také v červencových plánských novinkách. Můžete si ho také přečíst zde .

Zpět na přehled