Listopad 2019

Po dokončení pokládky teplovodního potrubí do Plané nad Lužnicí, byly zahájeny dodávky tepla odběratelům v této lokalitě. V současné době se dokončují práce na výměně tepelných rozvodů v areálu Kovosvit MAS. Součástí vnitroareálových rozvodů je i páteřní horkovod, kterým bude dodáváno teplo na Sídliště Nad Lužnicí a na Kopeček.

Výstavba horkovodního potrubí do Tábora v současné době probíhá na pozemcích u silnice E55. Zhotovitel, společnost Metrostav, nyní hloubí protlak pod železniční tratí České Velenice - Praha v blízkosti vlakového nádraží Sezimovo Ústí.

V areálu C-Energy probíhají práce na výstavbě haly pro umístění dvou nových plynových motorů Rolls Royce, které jsou v současné době již na cestě od výrobce z norského Bergenu do Čech. Momentálně se nachází v přístavu v Hamburku, odkud pojedou lodí po řece Labi a následně poslední část cesty na nákladních autech po silnici.

Výstavba pilotní jednotky Evecont pro šetrnou ekologickou likvidaci plastů je ve finální fázi a do konce roku se počítá s jejím najetím.

Vzhledem k rostoucím nárokům na znalosti a kompetence pracovníků v tak různorodém a moderním zdroji, jakým je C-Energy Planá je nutno zajistit zaměstnancům přístup k nejnovějším informacím z oblasti technologického vývoje i legislativy. Na částečné pokrytí nákladů na školení zaměstnanců se společnosti podařilo získat dotaci z Operačního programu Zaměstnanost. 

Projekt se jmenuje HRÁT PRVNÍ LIGU, bude realizován po následujících 18 měsíců a bude spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.

 

Zpět na přehled