Červen 2019

C-Energy se pyšní nízkou fluktuací pracovníků, což je pro firmu velmi pozitvní, zejména s ohledem na složitost zařízení a nezbytnou dobu zaškolení. Někteří kolegové zde stráví doslova celý život. Včera oslavil pan Bohouš Loudín 50 let ve firmě.

Před padesáti lety, tj. dne 17. června 1969 nastoupil jako patnáctiletý učeň do silonské teplárny na brigádu, následně se zde vyučil, prošel několika pracovními pozicemi a zůstal až dosud. Kolegové mu k tomuto úctyhodnému výročí nechali upéct dort.

Kromě běžného letního provozu zdroje a pravidelné údržby zařízení pokračuje realizace řady investičních projektů - o těch nejvýznamnějších z nich viz níže.

Výstavba teplovodu do Plané nyní pokračuje v ulici Borecká. Strkovská ulice je opět v plném rozsahu průjezdná. Děkujeme všem za trpělivost a toleranci v souvislosti s omezeními způsobenými výstavbou na této frekventované komunikaci. Na doporučení Správy a údržby silnic bude pokládka finální vrstvy povrchu provedena až po dvou měsících. Za tu dobu bude zemina v místě výkopu již dostatečně zhutněna a předejdeme tak tvorbě povrchových trhlin a jiných poškození komunikace. Do konce června bude potrubí dovedeno až k areálu společnosti WindowStar s.r.o. (ELK s.r.o.). Během léta bude pokládka teplovodního potrubí probíhat v centru Plané nad Lužnicí.

Výstavba fotovoltaické elektrárny pokračuje dle harmonogramu a tato bude dokončena v červenci. Související bateriové úložiště je v současné době oživováno a uváděno do provozu. 

Trasa horkovodu do Tábora je naprojektovaná a v současné době běží stavební řízení a zároveň též výběrové řízení na zhotovitele díla. 

 

Zpět na přehled