Aktuality

Novinky

Energetický zdroj C-Energy Planá

02 / 12 / 2020

Ceník na rok 2021

C-Energy Planá zveřejnila ceník na následující rok. Naleznete ho na stránkách C-Energy v záložce pro Zákazníky

Celá aktualita
Energetický zdroj C-Energy Planá

04 / 11 / 2020

Rozhovor s jednatelem C-Energy

Dne 3.11. 2020 vyšel v příloze MF Dnes rozhovor s jednatelem C-Energy Planá o budoucnosti dodávek tepla v Táboře. Pan Nejdl v něm hovoří o dalších plánech společnosti C-Energy Planá po odkupu majoritního podílu v Teplárně Tábor.

Celá aktualita

16 / 09 / 2020

Křišťálový komín

Prestižní ocenění od teplárenského sdružení

Celá aktualita

16 / 09 / 2020

Září 2020

C-Energy je po létě připravena na nadcházející topnou sezónu. Po akvizici majoritního podílu v Teplárně Tábor a.s. bylo rozhodnuto o odstavení uhelného kotle v městské teplárně a veškeré teplo pro systém zásobování teplem v aglomeraci Tábor - Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí je a bude dodáváno z nových, ekologických výrobních zařízení v C-Energy.

Celá aktualita

28 / 07 / 2020

Výstavba horkovodu Tábor

V polovině července nabylo právní moci územní rozhodnutí na stavbu Horkovod Tábor - 2. etapa Sídliště Nad Lužnicí - Ústecké předměstí. V první polovině července již začaly práce na této etapě opravou stávajícího potrubí v ulici Husinecká.

Celá aktualita

01 / 07 / 2020

Investiční projekty a E.ON Energy Globe

Společnost C-Energy Planá v současné době realizuje několik významných investičních projektů:

Celá aktualita

17 / 06 / 2020

E.ON Energy Globe

V soutěži E.ON Energy Globe jsou oceňovány projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii. Pomáhá zviditelnit projekty, které si zaslouží pozornost za svůj inovativní přístup k úsporám energií a ochraně životního prostředí. 

Celá aktualita

06 / 06 / 2020

Zahájení dodávek tepla na Sídliště nad Lužnici

Dne 4.6.2020 byly zahájeny dodávky tepla novým horkovodním potrubím ze zdroje C-Energy Planá na Sídliště Nad Lužnicí. Tímto splnila společnost C-Energy Planá první část smlouvy sjednané se společností Bytes Tábor s.r.o. o dodávkách tepla do některých částí Tábora. 

Celá aktualita

13 / 05 / 2020

Certifikace bateriového úložiště pro služby výkonové rovnováhy

Společnost C-Energy Planá obdržela certifikaci velkokapacitního bateriového úložiště, která umožňuje zařazení baterie do služby minutové zálohy (mFRP) a sekundární regulace (aFRP). Baterie o výkonu 4MW a kapacitě 2,5 MWh již předtím prošla úspěšným testováním. C-Energy tak jako první spustila její plný provoz pro pokrytí služeb výkonové rovnováhy.

Celá aktualita

29 / 04 / 2020

Akvizice akcií Teplárny Tábor

Společnost C-Energy Planá získala více než 50 procent akcií Teplárny Tábor. Akvizice přinese důležitou stabilizaci v oblasti dodávek tepla a energií v aglomeraci Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí. Sjednocení centrálního zásobování teplem s odběrem téměř 900 tisíc GJ ročně znamená také významný ekologický přínos do budoucnosti.

Celá aktualita

09 / 04 / 2020

Zvláštní ocenění hodnotící komise ČKAIT

Projekt Fotovoltaická elektrárna s akumulací Teplárny Planá nad Lužnicí získal cenu inženýrské komory za rok 2019. Předmětem projektu byla instalace obnovitelných zdrojů energie v podobě fotovoltaických panelů v kombinaci se zavedením technologie akumulace vyrobené elektrické energie.

Celá aktualita

30 / 03 / 2020

OPATŘENÍ V RÁMCI OCHRANY ZDRAVÍ A ZACHOVÁNÍ PROVOZU V SOUVISLOSTI S EPIDEMIÍ ONEMOCNĚNÍM SARS CoV-2

Vzhledem k tomu, že zachování provozu výrobních zařízení ve zdroji C-Energy Planá je naprostou nutností, začala společnost plánovat a přijímat bezpečnostní opatření již před vyhlášením nouzového stavu v České republice. Z důvodu minimalizace rizika přenosu infekce mezi provozními operátory, kteří jsou pro udržení provozu zcela klíčoví, přijala firma řadu organizačních opatření k omezení kontaktu pracovníků provozního týmu s dalšími zaměstnanci firmy a zejména s externisty a dodavateli.

Celá aktualita

06 / 03 / 2020

Kromě standardního provozu pokračuje v C-Energy realizace investičních projektů.

Horkovod Tábor - na potrubní trase propojující zdroj v Plané nad Lužnicí se Sídlištěm Nad Lužnicí intenzívně probíhají výkopové práce, pokládka potrubí a spojkování jednotlivých kusů. Výkopy zůstávají zatím otevřené, protože pro zajištění dlouhé životnosti potrubí je nejvhodnější celé potrubí nejprve napustit horkou vodou, nahřát a teprve v tomto stavu zasypat.

Celá aktualita

28 / 01 / 2020

Výstavba horkovodu Tábor

Výstavba horkovodu do Sídliště nad Lužnicí se po Vánocích naplno rozjela na několika místech plánované trasy. Po zdržení způsobeném složitým hloubením protlaků pod železničním koridorem za halou házené v Sezimově Ústí a pod ulicí Rudé Armády, kdy bylo z důvodu přítomnosti skalnatých masivů nebylo možno provést protlaky strojně, ale bylo nutno postupovat hornickým způsobem, tj. ručním kopáním v chráničce o průměru menším než 1 metr.

Celá aktualita

13 / 01 / 2020

Teplé lednové počasí umožňuje pokračování realizace investičních projektů.

Do finále se blíží výstavba dvou plynových motorů PM5 + PM6. Předpokládáme, že první z nich bude uveden do provozu před koncem ledna 2020 a další pak o cca měsíc později. Energie z těchto motorů částečně nahradí výrobu tepla a elektřiny z uhlí, což znamená další krok k ekologičtější výrobě ve zdroji C-Energy.

Celá aktualita