Archiv

28/01/2020

Výstavba horkovodu Tábor

Výstavba horkovodu do Sídliště nad Lužnicí se po Vánocích naplno rozjela na několika místech plánované trasy. Po zdržení způsobeném složitým hloubením protlaků pod železničním koridorem za halou házené v Sezimově Ústí a pod ulicí Rudé Armády, kdy bylo z důvodu přítomnosti skalnatých masivů nebylo možno provést protlaky strojně, ale bylo nutno postupovat hornickým způsobem, tj. ručním kopáním v chráničce o průměru menším než 1 metr. Další složité místo na trase představuje Kozský potok, pod nímž nebylo možno vybudovat protlak a v současné době provádí realizační firma překop koryta včetně provizorního převedení toku potoka. Zde fotografie z různých míst výstavby - přeložka koryta Kozského potoka, předizolované potrubí připravené ke svaření a zásypu.

                                                   

Již dokočena je výměna teplovodního potrubí v areálu Kovosvit, kudy jednak vede páteřní potrubí pro dodávky do táborských čtvrtí a jednak zde byla provedena výměna starých ztrátových rozvodů za nové. 

Číst méně

13/01/2020

Leden 2020

Teplé lednové počasí umožňuje pokračování realizace investičních projektů. 

Do finále se blíží výstavba dvou plynových motorů PM5 + PM6. Předpokládáme, že první z nich bude uveden do provozu před koncem ledna 2020 a další pak o cca měsíc později. Energie z těchto motorů částečně nahradí výrobu tepla a elektřiny z uhlí, což znamená další krok k ekologičtější výrobě ve zdroji C-Energy. 

Malá spalovací jednotka plastového odpadu EVECONT zahájí zkušební provoz koncem ledna. Informace o tomto zařízení publikoval například Táborský deník v článku Teplárna spouští jednotku na šetrné zpracování plastu.  

V listopadu byl dokončen projekt rekonstrukce tepelných rozvodů v areálu Kovosvit. Páteřní vedení přes tento areál pokračuje dál směrem do Tábora. Realizační firma Metrostav na přelomu roku úspěšně dokončila budování protlaku pod halou házené a pod železničním koridorem, kde museli pracovníci Metrostavu proniknout přes 20 metrů skalního masivu. Dále je dokončen protlak pod E55 a protlak u točny autobusu č. 10 na Sídlišti Nad Lužnicí - střed. V současné době probíhá pokládka potrubí v prostoru Kozského potoka - poblíž koupaliště Pohoda (viz fotografie) a výkopové práce na několika místech trasy budoucího horkovodu. 

Číst méně