C-Energy ceny tepla do konce roku nezmění, v srpnu ukončí spalování uhlí v Plané nad Lužnicí

C-Energy Planá nepřistoupí do konce roku 2022 ke zvýšení cen tepla, které dodává všem svým zákazníkům v Táboře, Sezimově Ústí a Plané nad Lužnicí. Stabilizaci cen umožnil úspěšný postup dvou významných projektů – ukončení spalování uhlí a výměna zastaralých parovodních rozvodů tepla moderním horkovodním potrubím na území Tábora. Cena tepla v primárních rozvodech tepla zůstane do konce roku 2022 nezměněna. Přestože od poloviny roku 2021 rostou ceny vstupů v teplárenském odvětví až trojciferným tempem, přistoupila C-Energy Planá ke zvýšení cen od 1. ledna 2022 jen o 6,5 %. Šlo o jeden z nejnižších nárůstů ceny pro rok 2022 v rámci celé České republiky.

„Cílem C-Energy je zajistit dodávky tepla za dlouhodobě stabilní ceny. K tomu nám pomohly více než třímiliardové investice v posledních deseti letech. Raketový růst cen zemního plynu a kontinuální zdražování emisních povolenek můžeme díky těmto investicím kompenzovat zvyšováním podílu spalované biomasy a výrobou elektřiny. Klíčovým faktorem je ale také omezení tepelných ztrát při přenosu tepla do domácností, na kterém nyní v Táboře pracujeme,“ uvedl Ivo Nejdl, jednatel C-Energy Planá.

Konverze rozvodů tepla v Táboře vstoupila do druhé poloviny

Aktuální příslib stabilizace ceny tepla pro domácnosti do konce roku 2022 mohla C-Energy Planá poskytnout také díky úspěšnému postupu prací na konverzi rozvodů tepla v Táboře. Projekt se právě v těchto dnech přehoupne do druhé poloviny, veškeré práce by měly být ukončeny podle plánu do podzimu 2023.

 „Tábor je díky investici, která dosahuje řádově 300 milionů korun, doslova rozkopaný. Abychom zajistili stabilní ceny, respektive minimální ztráty při přenosu tepla, musíme vyměnit přibližně 8 kilometrů páteřního potrubí a 1 kilometr přípojek k jednotlivým objektům. Rád bych poděkoval občanům za trpělivost a ujistil je, že práce jsou naplánovány tak, abychom minimalizovali jejich nepohodlí,“ doplnil Ivo Nejdl.

 Díky výměně zastaralých rozvodů páry za moderní horkovodní potrubí dojde ke snížení tepelných ztrát při distribuci tepla až o 17 procent.

 

Poslední uhlí v srpnu

 Významný přínos zejména v úsporách za emisní povolenky bude mít plné ukončení spalování uhlí ve zdroji C-Energy v Plané nad Lužnicí. Do poslední fáze vstoupila rekonstrukce kotlů K5 a K6, která umožní stoprocentní spalování odpadní dřevní biomasy. Kompletní nahrazení uhlí biomasou, kterou získá C-Energy z nejbližších okolních lesů a pil, je naplánováno na srpen 2022. V Teplárně Tábor skončí spalování uhlí v prvním čtvrtletí příštího roku, kdy C-Energy zahájí kompletní rekonstrukci tohoto zdroje.

Zpět na přehled