C-Energy Planá udrží dostupnost tepla, ceny pro rok 2023 se zvýší podle produktu maximálně o 9,6 procenta

C-Energy Planá udrží dostupnost tepla, ceny pro rok 2023 se zvýší podle produktu maximálně o 9,6 procenta Ceny tepla v systému centrálního zásobování v Táboře, Sezimově Ústí a Plané nad Lužnicí se zvýší od 1. ledna 2023 z důvodu zásadního růstu cen vstupů pro jeho výrobu. Ceníková cena za 1 GJ dodaného tepla pro městské distribuční společnosti i přímé zákazníky z řad firem a podnikatelů však poroste významně pomaleji. V závislosti na typu produktu zaplatí zákazníci maximálně o 9,6 procenta více.

I v roce 2023 tak bude podle doposud zveřejněných informací zvýšení cen tepla v táborském regionu nižší než ve srovnatelných městech v České republice. Omezit dopady růstu cen vstupů pomohlo zdroji v Plané nad Lužnicí opuštění spalování uhlí v srpnu letošního roku i dokončení další etapy konverze zastaralých parovodů v Táboře moderními horkovody, které vykazují podstatně nižší tepelné ztráty při distribuci tepla.

 „Centrální zásobování teplem vykazuje nejvyšší cenovou stabilitu. Zatímco náklady na vstupy rostou o desítky až stovky procent, cena tepla z našeho zdroje v Plané se zvýší jen o jednotky procent. Pomáhají nám dodatečné příjmy mimo prodej tepla i skutečnost, že jsme schopní vyrábět teplo z různých zdrojů. I proto jsme jako první svého druhu letos v létě kompletně nahradili spalování uhlí odpadní dřevní biomasou,“ uvedl Ivo Nejdl, jednatel C-Energy Planá.

 Po dokončení konverze parovodů na horkovody v létě příštího roku bude v aglomeraci odstaven i poslední uhelný kotel v bývalé Teplárně Tábor. Pokračuje také příprava energetického využití odpadu, které přispěje k další významné stabilizaci cen vstupů pro výrobu tepla v táborské aglomeraci.

 „Ve spolupráci s obcemi v okolí pracujeme již třetím rokem na projektu energetického využití odpadu. Ten se pro obce stává v době energetické krize surovinou se strategickým významem, díky které lze vyrábět cenově dostupné teplo v dlouhodobém horizontu, bez závislosti na uhlí, plynu i dalších palivech,“ dodává Ivo Nejdl.

 Ve velkoobchodních cenách se zvýší cena tepla pro průměrnou domácnost připojenou do centrálního zásobování teplem na Táborsku o necelou stokorunu měsíčně. Podle doposud zveřejněných informací městskými distribučními společnostmi se pak koncová cena pro domácnost v bytě 3+1 se spotřebou 25 GJ tepla ze systému centrálního zásobování zvýší o přibližně 1 250 Kč za rok.

Zpět na přehled