C-Energy získala majoritní podíl v technologické společnosti Feramat Energies

Společnost C-Energy Planá se stala majoritním vlastníkem Feramat Energies. Ve společnosti, která se specializuje na realizace a provoz informačních a řídicích systémů pro energetický sektor, koupila C-Energy 60procentní podíl.

Feramat Energies získala během 15 let od svého založení pověst specialisty na realizace informačních systémů, které efektivně spojují světy energetiky a pokročilé datové analytiky. Vyvíjí vlastní algoritmy na bázi umělé inteligence, nejčastěji pro klienty ze sektorů teplárenství, provozovatelů průmyslových areálů či hybridních fotovoltaických elektráren.

„Užší spolupráce mezi oběma společnostmi posune C-Energy vpřed v oblasti obchodu s energiemi i v budování energo-technologické platformy. Moderní energetika se bez komplexní datové analytiky a chytrých řešení neobejde. Tímto krokem si udržíme pozici technologického lídra na tuzemském trhu“, uvedl Ivo Nejdl, jednatel společnosti C-Energy Planá.

Akvizice podílu navazuje na úspěšnou spolupráci mezi oběma společnostmi. Feramat Energies již dnes zajišťuje podporu C-Energy při obchodováním na denním trhu s elektřinou a službami výkonové rovnováhy a pro řízení soustavy centrálního zásobování teplem v táborské aglomeraci s ohledem na minimalizaci tepelných ztrát.

„C-Energy přinese Feramatu zázemí větší, kapitálově silné firmy. Díky rozšíření spolupráce očekáváme další akceleraci růstu aktivit Feramatu nejen ve vztahu k C-Energy, ale i k dalším klientům, se kterými dlouhodobě spolupracujeme,“ dodal Tomáš Čermák, jednatel Feramat Energies.

 

Více o C-Energy

C-Energy je inovátorem v energetice a teplárenství. Do svého klíčového zdroje v Plané nad Lužnicí investovala od roku 2012 řádově 3 miliardy korun. Zavedení pokrokových technologií a ekologizace vedly ke snížení škodlivých emisí o 90 %. Zdroj v Plané nad Lužnicí je dnes jedním z nejmodernějších zařízení ve středoevropském regionu sloužících k vysoce účinné kombinované výrobě elektřiny a tepla.

C-Energy dodává energie celé táborské aglomeraci, poskytuje systémové služby energetické soustavě a přispívá tak k energetické bezpečnosti České republiky. Energetický zdroj v Plané nad Lužnicí je prvním svého druhu v zemi, který zcela opustil spalování uhlí a v srpnu 2022 jej kompletně nahradil odpadní dřevní biomasou.

Celkový instalovaný výkon elektrárny přesahuje 105 MWe, jehož součástí je největší bateriové úložiště v ČR. I díky němu je zdroj C-Energy v Plané nad Lužnicí jedním z mála v zemi, který zabezpečuje dodávku energií průmyslovým odběratelům i v případě tzv. black-outu, tedy kompletního výpadku elektrické přenosové sítě.

 

Více na www.c-energy.cz.

V případě zájmu o další informace kontaktujte:

Miroslav Beneš

Telefon: +420 603 174 347

E-mail: miroslav.benes@benesgroup.cz

Zpět na přehled