Červen 2022

Konverze tepelných rozvodů – aktuální stav prací: V průběhu května a června 2022 probíhají na mnoha místech nového města zemní práce na výměně parních rozvodů za horkovodní. Ke dni 17.6. vypadá aktuální situace v jednotlivých ulicích nového města následovně:

 •  Jordánská hráz: dokončuje se dláždění chodníku  - dokončení prací a zprovoznění chodníku na hrázi se předpokládá v průběhu července.  
  • Nedbalova: zahájení výkopů, v části nelze parkovat
  • Vančurova: v části uskladněný materiál
  • Tomkova: zahájení výkopů, v části lze parkovat
  • Smetanova: zatím bez stavebních prací
  • Jeronýmova: výkopy, nebude se moci parkovat ani v podzemním parkovišti, bohužel bude nutno z technických důvodů výkop rozšířit
  • Herlošova, Jiráskova, Kollárova provedeny provizorní zásypy, lze parkovat
  • Chocholouškova: dokončování zemních prací, nelze parkovat
  • Kosova: zemní a montážní práce, nelze parkovat

 

Práce budou pokračovat i v průběhu prázdninových měsíců s tím, že zasypání většiny výkopů se předpokládá do konce srpna. Následně budou ještě pokračovat dokončovací terénní práce a finální úpravy povrchů.

 Kromě centra města probíhá výstavba horkovodu v obchodní zóně Tesco – Lidl – Stop Shop. Zde se ukončení zemních prací předpokládá v polovině července. Práce probíhají také na Chýnovské ulici, kde se ale odehrávají z větší části v areálu tamních podniků a k omezení pohybu občanů došlo pouze v omezené míře při překopu Chýnovské ulice o předešlém víkendu.

Děkujeme všem občanům města za pochopení a trpělivost!

V areálu samotné teplárny se postupně dokončuje přestavba uhelných kotlů na ekologičtější palivo – dřevní štěpku.

 

Zpět na přehled