Duben 2022

Konverze parních rozvodů - aktuální stav prací

Horkovod Západ: V průběhu dubna pokračovala pokládka potrubí v chodníku podél jordánské hráze. Práce v tomto úseku budou dokončeny v létě letošního roku. Děkujeme všem řidičům za trpělivost a ohleduplnost.  Zhotovitel díla, firma Uchytil, zároveň pokládá horkovodní přípojky pro připojení jednotlivých budov v oblasti nového města; po dokončení přípojek proběhne během letních měsíců výměna páteřních rozvodů v trase od GPDC až po autobusové nádraží. V botanické zahradě je potrubí již téměř dokončeno, takže letní provoz zahrady může proběhnout bez omezení.

Horkovod JIH: Výměna horkovodu v trase od VS26 v Husinecké ulici do areálu Teplárny Tábor pokračuje v blízkosti Chýnovské a Kosovy ulice. V červnu bude proveden překop Chýnovské ulice pro uložení potrubní trasy.

Konverze Jih a Východ: práce na druhé etapě konverze parovodních rozvodů byly zahájeny v blízkosti OD Tesco. Do června bude připojen nově budovaný obchodní dům vedle Stop Shopu.

 

 

 

Den Země 23.4.2022

Zástupci C-Energy Planá se i letos zapojili do oslav Dne Země a to s těmi nejmenšími, kdy v rámci akce organizované mateřskou školou v Plané nad Lužnicí připravili pro děti zajímavé úkoly zaměřené na ekologickou výchovu a témata týkající se ochrany životního prostředí. Za aktivní účast byly všechny děti odměněny drobnými dárky a my se těšíme na další ročník.

 

Veletrh práce 

C-Energy Planá se zúčastnila veletrhu práce pod záštitou Jihočeské hospodářské komory, který se konal v Táboře a byl určen široké veřejnosti včetně studentů posledních ročníků základních škol, středních škol, středních odborných učilišť, vyšších odborných škol, vysokých škol. Zástupci C-Energy Planá představili aktuální nabídku pracovních míst a se studenty diskutovali možnosti uplatnění po ukončení studia i možné spolupráce v rámci svých studijních oborů - praxí, ročníkových a diplomových prací.

 

Zpět na přehled