Září 2022

Byla zahájena topná sezóna.

Vzhledem k aktuálnímu počasí a výhledu na další dny zahájila C-Energy dodávky tepla většině svých odběratelů. U několika málo zákazníků bude dodávka tepla zahájena v příštím nebo tom následujícím týdnu, a to z důvodu probíhající rozsáhlé rekonstrukce ztrátových parních rozvodů.  Veškeré aktuálně obnovované úseky budou zprovozněny nejpozději do konce září, v souladu se smluvním harmonogramem zhotovitelů.

Právě díky této akci a zároveň díky rozsáhlé modernizaci zdroje v Plané nad Lužnicí a přechodu na výrobu tepla z dřevní štěpky mají odběratelé v Táboře, Sezimově Ústí a Plané nad Lužnicí teplo stále za příznivé ceny.

Oba uvedené projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií. 

Výměny tepelných sítí v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 

Název projektu: Tábor sever a východ - přestavba páry na horkovod;        Registrační číslo projektu: CZ.01.3.15/0.0/0.0/19_255/0026517

Modernizace zdroje v Plané nad Lužnicí z programu Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT) financovaného z prostředků Modernizačního fondu. 

Název projektu: Konec uhlí v Plané;              Registrační číslo projektu: 7210100001

Zpět na přehled