Navzdory skokovému růstu ceny emisních povolenek a plynu vzroste cena tepla od C-Energy v roce 2022 jen o 6,5 %

Společnost C-Energy Planá zvýší od 1. ledna 2022 ceníkové ceny tepla o 6,5 %, přestože ceny vstupů rostou dvouciferným tempem. Cena za 1 GJ tepla se v závislosti na typu produktu zvýší od 20 do 30 Kč bez DPH. Pro průměrnou domácnost v Táboře, která odebírá centrální teplo přes městskou společnost BYTES Tábor, se zvýší roční náklady na teplo řádově o 800 Kč. Růst cen tepla na Táborsku je tak jedním z nejnižších v celé České republice.

Masivní investice do moderznizace zdroje C-Energy v Plané nad Lužnicí, které umožnily včasný přechod k biomase, diverzifikaci paliv i poskytování podpůrných služeb pro přenosovou soustavu, pomáhají minimalizovat dopady skokového zvýšení nákladů v teplárenském odvětví na odběratele C-Energy. 

I přes zvýšení ceny od 1. ledna 2022 budou platit zákazníci C-Energy za teplo i nadále jednu z nejnižších cen v rámci celé České republiky.

„Ceny emisních povolenek vzrostly z loňských 22 EUR na 80 EUR, cena plynu se zdvojnásobila. Věřím, že s ohledem na nepříznivý vývoj na trhu naši zákazníci pochopí důvody k meziročnímu zvýšení cen a snad i ocení, že jsme se dokázali včas připravit na nepříznivé tržní podmínky. Významně jsme dokázali na Táborsku zvýšit efektivitu centrálního vytápění a příští rok opustíme zcela spalování uhlí. I to jsou faktory, které by měly přispívat ke stabilitě cen také v nadcházejících letech,“ uvedl Ivo Nejdl, jednatel společnosti C-Energy Planá.

Ke stabilitě cen tepla přispívají významně investiční projekty C-Energy. Společnost v letošním druhém pololetí dokončila propojení páteřní horkovodní soustavy v Táboře s horkovodní soustavou v Plané nad Lužnicí a Sezimově Ústí. Propojení soustav je součástí rozsáhlého projektu konverze parovodů v Táboře na moderní horkovodní soustavu, která sníží tepelné ztráty až o 17 procent.

Do roku 2023 investuje C-Energy do modernizace rozvodů tepla v Táboře více než 300 milionů korun. V příštím roce se pak společnost chystá jako první teplárna v ČR zcela ukončit spalování uhlí.

Zpět na přehled