Archiv

13/12/2013

Aktuální informace o probíhajících projektech v areálu C-ENERGY BOHEMIA S.R.O.

Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí: V souladu s harmonogramem prací byl 27. listopadu 2013 splněn milník 2/I – realizace spodních staveb výrobního bloku plynových motorů, strojovny spalinových kotlů a jejich komínů. Návazně na splnění milníku, pokračují práce na realizaci stavebních částí těchto objektů.  Dokončována je rekonstrukce kotle K4. Zároveň se připomínkuje základní projekt díla, který byl předán zhotovitelem počátkem prosince 2013.Více o celém projektu ZDE.

Plynovodní přípojka: Potrubí je v celé délce instalováno a technologie je rovněž dokončena. Firma Streicher odstraňuje nedodělky nebránící užívání. Dne 11. 12. 2013 byl zahájen zkušební provoz zařízení, které je připraveno pro dodávky plynu do teplárny. Byl zahájen odběr plynu z přepravní soustavy NET4GAS.

Rekonstrukce tepelných rozvodů: Dne 10. 12. 2013 bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno oznámení o zakázce a tentýž den byla na profilu zadavatele uveřejněna kvalifikační a zadávací dokumentace k zakázce Rekonstrukce tepelných rozvodů teplárny v Plané nad Lužnicí. Viz ZDE. Aktuální a doplňující informace sledujte na profilu zadavatele.

Číst méně

15/11/2013

Aktuální informace o probíhajících projektech v areálu C-ENERGY BOHEMIA S.R.O.

Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí: Začátkem listopadu byly zahájeny stavební práce realizací spodní stavby výrobního bloku plynových motorů. Více o celém projektu ZDE.

Plynovodní přípojka: firma STREICHER spol. s r.o. pokračuje ve výstavbě vysokotlaké plynovodní přípojky do areálu teplárny; dílo bude dokončeno v prosinci 2013.

Společenská odpovědnost

V rámci podpory regionálního mládežnického sportu přispěla společnost C-Energy Bohemia s.r.o. významnou finanční částkou na činnost FC MAS Táborsko a.s. Kromě toho byl poskytnut finanční příspěvek sportovnímu klubu TJ SPARTAK MAS Sezimovo Ústí

Číst méně

30/10/2013

Nový ceník pro rok 2014

Teplárna Planá nad Lužnicí vydala nový ceník tepelné energie a kondenzátu pro rok 2014. Nová cenová pravidla vstupují v platnost 1.1.2014. Ceník naleznete ZDE.

12/09/2013

Aktuální informace o probíhajících projektech v areálu C-ENERGY BOHEMIA S.R.O.

Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí: ve čtvrtek 29. 8. 2013 bylo generálnímu dodavateli "Sdružení PSG a Invelt Planá" předáno staveniště. Stavební práce začnou v říjnu realizací spodní stavby výrobního bloku plynových motorů.

Plynovodní přípojka: firma STREICHER spol. s r.o. realizuje výstavbu vysokotlaké plynovodní přípojky do areálu teplárny; dokončení díla se očekává v prosinci 2013.

Oprava vodovodních sítí v průmyslovém areálu: firma DAICH spol. s r.o. dokončuje práce na rozsáhlé výměně vodovodních potrubí

Ostatní

Společnost C-Energy Bohemia přispěla významnou finanční částkou táborskému divadlu Oskara Nedbala na modernizaci systému vstupenek. Více informací na Sociální odpovědnost.

Číst méně

15/08/2013

Aktuální informace o probíhajících projektech v areálu C-ENERGY BOHEMIA S.R.O.

Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí: ve čtvrtek 29. 8. 2013 bude generálnímu dodavateli "Sdružení PSG a Invelt Planá" předáno staveniště. V současné době probíhají přípravné a projektové práce.

Plynovodní přípojka: v červenci zahájila firma STREICHER spol. s r.o. výstavbu vysokotlaké plynovodní přípojky do areálu teplárny; dokončení díla se očekává v prosinci 2013.

Výměna 110 kV kabelů a transformátoru T102: Dokončeno; finální předání díla do konce srpna

Oprava vodovodních sítí v průmyslovém areálu: firma DAICH spol. s r.o. pokračuje dle naplánovaného harmonogramu tak, aby koncem srpna 2013 mohly být zahájeny dodávky z páteřního řadu společnosti JVS.

Ostatní

Společnost C-Energy Bohemia s.r.o. podpořila finanční částkou dvě plánované kulturní akce města Planá nad Lužnicí - Otevření dálnice D3 a Svatováclavské slavnosti.

Číst méně

12/07/2013

Podpis smlouvy s generálním dodavatelem

Dne 11. 7. 2013 byla podepsána smlouva s vítězem veřejné soutěže na generálního dodavatele pro projekt Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí.  Zakázku bude realizovat sdružení dodavatelů s názvem „Sdružení PSG a Invelt Planá“ jehož členy jsou společnosti PSG-International a.s. a INVELT SERVIS, s.r.o.  Práce budou zahájeny v příštím měsíci a dokončení celého projektu se předpokládá v září roku 2015.

Situace v dalších projektech

Firma STREICHER spol. s r.o., která bude budovat vysokotlakou plynovodní přípojky do areálu teplárny, zahájí práce během července 2013.

Výměna 110 kV kabelů a transformátoru T102 se blíží do finiše – závěrečné práce provede firma COFELY a.s. při odstávce turbíny v druhé polovině července.

Kompletní oprava vodovodních sítí v průmyslovém areálu, kterou provádí firma DAICH spol. s r.o. probíhá dle naplánovaného harmonogramu tak, aby koncem srpna 2013 mohly být zahájeny dodávky z páteřního řadu společnosti JVS.

Číst méně

01/06/2013

Lužnická šlapka

I v letošním roce přispěla společnost C-Energy Bohemia s.r.o. na jednu z akcí v rámci festivalu Léto nad Lužnicí.

17/05/2013

Aktuální dění v projektu kompletní obnovy zdroje v Plané nad Lužnicí

Dne 16. 5. 2013 byla podepsána smlouva s firmou Streicher na výstavbu vysokotlaké plynovodní přípojky do
areálu teplárny. Práce budou zahájeny v červenci a dokončení je plánováno na prosinec 2013. Probíhá výměna 110 kV kabelů. Dokončení tohoto díla je plánováno na červenec 2013.

Na konci dubna byly zahájeny práce na opravách vodovodní sítě. Po jejich dokončení v srpnu 2013 bude ukončena výroba vody ve vodárně C-Energy Bohemia a průmyslový areál bude zásobován vodou z páteřního řadu společnosti JVS.

Číst méně

01/04/2013

Orientační běh

C-Energy Bohemia s.r.o. přispěla finanční částkou společnosti vebr-sport, o.s. na organizaci Republikového finále přeboru škol v orientačním běhu, které se uskuteční dne 5.6.2013 v Plané nad Lužnicí.

26/03/2013

Vedení 110 kV

Aktuální dění v projektu kompletní obnovy zdroje v Plané nad Lužnicí.

Výkopové práce pro výměnu 110 kV kabelů. Dokončení tohoto díla je plánováno na červenec 2013.
V průběhu dubna budou též zahájeny práce na opravách vodovodní sítě. Po jejich dokončení v srpnu 2013 bude ukončena výroba vody ve vodárně C-Energy Bohemia a průmyslový areál bude zásobován vodou z páteřního řadu společnosti JVS.

Dne 21. 3.2013 nabylo právní moci územní rozhodnutí a stavební povolení pro Zdroj Planá (pro projekt Ekologizace a obnova teplárny Planá nad Lužnicí).

Číst méně

07/02/2013

Babybox v Táboře

Společnost C-Energy Bohemia s.r.o. přispěla významnou finanční částkou na zřízení babyboxu v Táboře.  Babybox byl v otevřen v táborském G-Centru - domě pro seniory v úterý 5. února 2013.

11/01/2013

Probíhá kvalifikační kolo VŘ

Probíhá kvalifikační kolo VŘ pro projekt Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí. Doplňující informace a změny kvalifikační a zadávací dokumentace sledujte na adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/25106481