Archiv

30/11/2017

Technologie postižená požárem zpět v provozu

S potěšením můžeme oznámit, že technologie odsíření spalin je od 30.11. zpět v plném provozu po opravě poškození následkem požáru. Dne 8. srpna 2017 během odstávkových oprav došlo v C-Energy Planá s.r.o.  k požáru, který poškodil odsiřovací zařízení, komín a střechu sousední budovy na území teplárny. Následně byl projednán s Krajským úřadem způsob omezeného provozu teplárny, a přitom bylo odhadnuto, že pokud půjde vše dobře, bude možné do konce listopadu zařízení po opravě opět zprovoznit, což se podařilo splnit.

Náš dík patří všem, kteří se na tom podíleli, ale zejména společnosti EC+B service s.r.o. zastoupené i osobně při provádění oprav panem Jiřím Novákem. Společnost EC+B service s.r.o. zajišťovala odstranění poškozené ochranné vrstvy komínových nástavců a absorbéru a aplikaci nové ochranné vrstvy. Děkujeme také dalším zúčastněným společnostem PSG International a.s. a ZVVZ-Enven Engineering, a.s., které společně s našimi zodpovědnými pracovníky jednotlivé činnosti při opravě koordinovali a organizačně zajišťovali.

 

Číst méně

28/11/2017

Nový ceník

C-Energy Planá s.r.o. dnes zveřejnila cenová pravidla pro rok 2018. 

Dobrou zprávou pro odběratele je fakt, že cena páry a horké vody se již od roku 2015 nezměnila. Plánská teplárna tedy plní svůj závazek a dodává teplo za příznivé a stabilní ceny. 

Číst méně

02/11/2017

Průběh opravy technologie poničené požárem

Jak jsme informovali, dne 8. srpna 2017 během odstávkových oprav došlo v C-Energy Planá s.r.o.  k požáru, který poškodil odsiřovací zařízení, komín a střechu sousední budovy na území teplárny. Během této mimořádné události naštěstí nedošlo k žádným škodám na zdraví osob.

Vlivem této události nebyly omezeny dodávky tepla odběratelům a zdroj je provozován v režimu dočasné výjimky udělené Krajským úřadem. Intenzivně pracujeme na opravách poškozeného zařízení, v současné době je již dokončena zpětná montáž opravených komínových nástavců.

Opravy probíhají dle harmonogram a předpokládáme zprovoznění zařízení odsíření koncem listopadu letošního roku.

Číst méně

31/08/2017

Informace o likvidaci následků mimořádné události

Jak jsme informovali, dne 8. srpna 2017 během odstávkových oprav došlo v C-Energy Planá s.r.o.  k požáru, který poškodil odsiřovací zařízení, komín a střechu sousední budovy na území teplárny. Během této mimořádné události naštěstí nedošlo k žádným škodám na zdraví osob.

Vlivem této události nebyly omezeny dodávky tepla odběratelům a zdroj je provozován v režimu dočasné výjimky udělené Krajským úřadem. Nyní probíhají intenzívní práce na obnově poškozených částí, abychom uvedli zařízení odsíření do plného provozu v co nejkratším čase.

Číst méně

08/08/2017

Informace o mimořádné události

Dne 8. srpna 2017 v podvečerních hodinách prováděli dodavatelé opravy na zařízení odsíření teplárny v Plané nad Lužnicí v rámci plánované letní odstávky. Během oprav došlo k požáru, který poškodil odsiřovací zařízení, komín a střechu sousední budovy na území teplárny. Během mimořádné události nedošlo k žádným škodám na zdraví zaměstnanců teplárny ani zaměstnanců společností, které prováděly opravy. Nebylo ohroženo ani zdraví občanů v okolních obcích. Příčiny události i rozsah škod jsou předmětem šetření, které provádí na místě složky IZS i krizový štáb teplárny.

Teplárna v Plané nad Lužnicí je i přes mimořádnou událost v chodu a zásobuje své odběratele v souladu s uzavřenými smlouvami.Rádi bychom se omluvili občanům Plané a Sezimova Ústí za dočasná omezení způsobená uzavřením sousední komunikace, která spojuje obě města. K obnovení provozu dojde co nejdříve, jak to bude možné.

Číst méně

01/05/2017

Poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace

V květnu 2017 vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na podporu projektu Snížení energetické náročnosti administrativní budovy ve společnosti C-Energy Planá s.r.o. 

V rámci tohoto projektu dojde k výměně oken a vstupních dveří v kancelářské budově a navazující rozvodně 6kV.  Administrativní část bude navíc zateplena; součástí projektu je též oprava a zateplení střechy, která již byla v havarijním stavu. Výsledkem bude výrazně úspornější a ekologičtější provoz této části závodu. Souběžně se zateplením exteriéru probíhá také rekonstrukce interiérů kanceláří.

 

 

 

Číst méně

21/04/2017

Den země v Plané nad Lužnicí

V pátek 21. dubna 2017 se zástupci společnosti C-Energy Planá zúčastnili 1. ročníku plánského Dne země. Prezentovaly se zde organizace s ekologickou náplní činnosti.

Děti měly možnost u našeho stánku vidět funkční model parní elektrárny, vyplnit kvíz zaměřený na otázky související s používáním elektrické energie a tepla a za správné odpovědi si odnesly chutný perník. 

Číst méně

15/02/2017

Nový název naší společnosti je C-Energy Planá s.r.o.

Od poloviny února 2017 se společnost provozující plánskou teplárnu již nejmenuje C-Energy Bohemia s.r.o. Vedení společnosti se rozhodlo pro název, který přesněji určuje místo, kde firma působí. Nový název společnosti je C-Energy Planá s.r.o.

IČO, DIČ, adresa ani žádné další identifikační údaje se nemění. Stejně tak zůstávají stejné e-mailové adresy a telefonní čísla. 

Číst méně

01/02/2017

Poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace

V lednu 2017 vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na podporu projektu Snížení energetické náročnosti budovy LOKO ve společnosti C-Energy Bohemia s.r.o.

 

Díky zateplení pláště i střechy a výměně oken a dveří v budově, která nyní slouží jako zázemí technickým pracovníkům společnosti, je nyní její provoz významně úspornější. 

 

Číst méně