Archiv

20/12/2018

Prosinec 2018

C-Energy vydala ceník tepelné energie a kondenzátu pro rok 2019. Ceník je k dispozici na stránkách C-Energy v sekci Pro zákazníky - Ceníky. S potěšením můžeme oznámit, že držíme stejné ceny již od roku 2015 a to navzdory stoupajícím cenám emisních povolenek! Takto atraktivní ceny se daří nabízet díky rozmanitosti výrobních zdrojů, které má C-Energy k dispozici, a široké škále obchodních aktivit. 

 

Jedním z největších investičních projektů, které C-Energy plánuje realizovat v příštím roce , bude výstavba Horkovodu Tábor. Tím bude plánská teplárna od poloviny roku 2020 vytápět Sídliště Nad Lužnicí a následně pak i Ústecké předměstí.  O situaci v dodávkách tepla v Táboře vysílala ČT v rámci regionálního zpravodajství krátkou reportáž. Ta je ke zhlédnutí  na tomto odkazu . 

V příštím roce bude dokončeno několik významných investičních akcí - výstavba dalších dvou plynových motorů, výstavba fotovoltaické elektrárny s akumulací, teplovod do Plané nad Lužnicí. 

I během roku 2018 C-Energy podporovala celou řadu místních sportovních klubů a zájmových spolků. Jejich seznam je uveden v sekci C-Energy Group - Společenská odpovědnost . Během prosince uspořádali zaměstnanci C-Energy Planá mezi sebou dobročinnou sbírku "PRO PETRU", jejíž rodina se ocitla v tíživé životní situaci, a vybrali více než 8 500 Kč. Společnost C-Energy Planá doplnila vybrané peníze na částku do 20 tisíc Kč, které jsme poukázali na účet sbírky. Děkujeme všem zaměstancům za příspěvek!

Sbírka pro Petru

Číst méně

23/11/2018

Listopad 2018

Dne 21. 11. 2018 podepsala společnost C-Energy Planá s.r.o. se společností BYTES Tábor s.r.o. smlouvu o dodávkách tepelné energie na příštích 20 letech na Sídliště Nad Lužnicí a na Ústecké předměstí. 

O výsledcích soutěžě na dodávky tepla do části Tábora informovala řada médií, mimo jiné také internetový zpravodaj Jižní Čechy Teď, kde byl 20. 11. 2018 publikován tento článek C-Energy Planá vyhrála soutěž o dodávky teplo pro část Tábora.

V Plané nad Lužnicí pokračují práce na výstavbě teplovodu, který přivede ekologické, cenově výhodné teplo do města. V současné době probíhá pokládka potrubí za domky v Nové ulici a zároveň se dokončuje protlak pod železniční tratí u nádraží v Plané n. L. 

 

Společnost Siemens provádí přípravné práce na projektu akumulace elektrické energie. Tento týden bylo vypsáno výběrové řízení na fotovoltaickou elektrárnu, z níž bude vyrobená elektřina akumulována v baterii, kterou instaluje Siemens. Zároveň probíhá výběrové řízení na výstavbu přístupové cesty a provedení terénních úprav na pozemku, kde bude vybudována fotovoltaická elektrárna. Tento projekt bude spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 

   

 

 

Číst méně

29/10/2018

Dodávky tepla do Tábora

C-Energy Planá zvítězila v zadávacím řízení vypsaném společností BYTES Tábor na "Zajištění dodavatele tepelné energie pro Sídliště nad Lužnicí a Ústecké předměstí v Táboře". Díky tomu budou mít občané města Tábora teplo nejenom levněnší, ale také vyrobené ve výrazně ekologičtějším zdroji. 

Město Tábor, prostřednictvím své společnosti BYTES Tábor, uspoří v příštích dvaceti letech na dodávkách tepelné energie minimálně 11 milionů Kč ročně, celkem tedy nejméně 220 milionů korun během dvacetiletého kontraktu. Zmíněné úspory vycházejí z porovnání vítězné nabídky C-Energy Planá ve výši 405 Kč za 1 GJ tepla s druhou konkurenční nabídkou od Teplárny Tábor, při očekávané spotřebě tepla uvedené v zadávacím řízení.

Tiskovou zprávu s podrobnějšími informace o zdroji C-Energy Planá si můžete přečíst zde Tisková zpráva - Teplo pro Tábor

Číst méně

24/10/2018

Říjen 2018

S koncem září a příchodem chladnějšího počasí byla zahájena topná sezóna. Během října přibyl ke stávajícím zákazníkům jeden nový - areál společnosti FMP Assets a.s. Na této části nového teplovodu, který bude dál pokračovat do Plané nad Lužnicí a k areálu společnosti ELK s.r.o., byl zahájem zkušební provoz. 

V současné době pokračuje pokládka potrubí a také se připravuje výstavba protlaku pod nádražím v Plané nad Lužnicí (viz přiložená fotografie).

Významnou událostí na přelomu září a října byl podpis smlouvy se společností Siemens na dodávku bateriového úložiště. Bude se jednat o největší akumulační bateriové zařízení v České republice. Více informací o tomto významném projektu naleznete v článku na webu Průmyslová ekologie zde

Číst méně

21/09/2018

Září 2018

Dvě první zářiové dekády proběhly ve znamení velmi teplého počasí, proto nebyla ještě zahájena topná sezóna. 

 

V teplárně intenzívně probíhají práce na několika významných investičních akcích. Byla zahájena výstavba Teplovodu Planá nad Lužnicí (na přiložené fotografii stavba výměníkové stanice) a již v říjnu 2018 bude připojen první nový zákazník - areál společnosti FMP Assets, a.s. Práce budou pokračovat pokládkou potrubí směrem ke společnosti ELK s.r.o.  

V projektu Fotovoltaická elektrárna s akumulací končí výběrové řízení na dodavatele systému akumulace elektrické energie a v nejbližších dnech bude podepsána smlouva o dílo. Zároveň bude vypsáno výběrové řízení na výstavbu fotovoltaické elektrárny. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 

  

Společnost C-Energy Planá se zapojila do probíhajícího výběrového řízení vypsaného společností Bytes s.r.o. na dodávky tepla do Sídliště Nad Lužnicí a Ústecké Předměstí. 

Jako v několika předešlých letech, i letos podpořila C-Energy Planá finanční částkou tradiční historický festival Táborská setkání.  

Číst méně

17/08/2018

Srpen 2018

Během srpna probíhají na zdroji C-Energy Planá odstávkové práce. Díky variabilitě zařízení nemají tyto práce žádný dopad na dodávky tepla zákazníkům. Během první poloviny měsíce byla provedena plánovaná údržba na uhelných kotlích, odsiřovací jednotce a na parní turbíně. Ve druhé polovině srpna přijdou na řadu plynové motory. Veškeré zařízení tak bude připraveno na následující topnou sezónu. 

Vedle běžných údržbářských činností pokračují investiční projekty - ve fázi realizace je Teplovod Planá, ve fázi přípravy jsou Fotovoltaická elektrárna s akumulací a rozšíření lokální distribuční soustavy. 

 

 

Číst méně

19/07/2018

Červenec 2018

Společnost C-Energy Planá vydala tiskovou zprávu s informací o tom, že zpřístupní svou inovaci spočívající ve spojení provozu turbíny a bateriového úložiště ostatním energetickým společnostem v Česku. Celá tisková zpráva ZDE

 

V areálu C-Energy Planá došlo během posledních měsíců ke dvěma viditelným změnám - byl zprovozněn nový vjezd pro osobním dopravu s přístupem přímo z ulice Průmyslová a byla dokončena demolice budovy bývalé vodárny. 

 

Ohledně investičních projektů - pokračuje výběrové řízení na dodavatele systému akumulace elektrické energie a připravujeme zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele fotovoltaické elektrárny. Tato bude umístěna na dosud nevyužívaném pozemku mezi vlečkou Kovosvit a tratí Praha-ČB. Zhotovitel Teplovodu Planá provádí přípravné práce, přičemž pokládku potrubí zahájí, jakmile získáme pravomocné stavební povolení. První objekty v Plané n. Luž. budou ekologickým teplem ze C-Energy zásobovány již v topné sezóně 2018-19. 

Číst méně

30/05/2018

Květen 2018

Začátkem května jsme podepsali smlouvu se zhotovitelem díla Teplovod Planá nad Lužnicí, společností Jindřich Lachout - MonTop. V rámci projektu bude instalováno přibližně 3,6 km teplovodního potrubí a postavena nová výměníková stanice pára-voda. Cílem je rozšířit systém centrálního zásobování teplem a nahradit stávající lokální zdroje na několika místech v Plané nad Lužnicí a zajistit tak odběratelům ekologický a spolehlivý zdroj tepla za příznivé ceny. Akce bude spolufinancována Evropskou unií, z Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 

Během května energetický zdroj C-Energy Planá několikrát pomáhal se zajištěním stability české elektrizační soustavy. Všechny služby jsme úspěšně zvládli.

V pátek 20.dubna uspořádalo město Planá nad Lužnicí 2. ročník "Dne země", kterého se stejně jako vloni zúčastnili i zástupci C-Energy Planá s.r.o. Mladí technici z teplárny měli pro děti připravený kvíz na energetické téma a jako odměnu pak perníčky z místní výrobny.

 

 

 

Číst méně

06/04/2018

Duben 2018

Koncem března navštívily zdroj v Plané nad Lužnicí děti z Diakonie Rolnička ze Soběslavi. Během návštěvy se dozvěděly, jak se vyrábí teplo a elektřina, a dle našich informací se jim návštěva velmi líbila. Zde zpráva na jejich webových stránkách Rolnička v teplárně

 

Společnost C-Energy se dohodla se Spolkem dobrovolných hasičů, že finančně podpoří oslavy 150. výročí založení dobrovolné požární ochrany v Táboře, které se budou konat dne 12. května 2018 na Žižkově náměstí v Táboře. 

O týden později pak proběhne další akce, na kterou C-Energy finančně přispěje - a to Mistrovství České republiky v orientačním běhu, který organizuje sportovní klub SC vebr-sport. 

Číst méně

08/03/2018

Březen 2018

Energetický zdroj C-Energy Planá v pátek 2.3.2018 opět pomáhal se zajištěním stability české elektrizační soustavy.

 

Na pokyn dispečinku provozovatele české elektrizační přenosové soustavy ČEPS a.s. byla v 12:25 aktivována celá regulační záloha, která v daném okamžiku činila 48 MW a byla uvolněna za necelých 5 minut. Tento stav trval až do 12:55, kdy došlo opět k deaktivaci a do 5-ti minut byl obnoven původní provozní režim. Výkon 48 MW se dá pro představu přirovnat k 24 000 zapnutých varných konvic.

 

Číst méně

16/02/2018

Únor 2018

C-Energy Planá s.r.o. vypsala v první polovině měsíce tendry na dvě významné zakázky - na instalaci fotovoltaické elektrárny s akumulací a na výstavbu teplovodu do Plané nad Lužnicí. Oba projekty by měly být realizovány během letošního a příštího roku. 

Administrativní pracovníci se po půl roce působení v provizorních prostorách přestěhovali zpět do rekonstruovaných kanceláří (viz foto)

 

 

Budova staré vodárny v prostoru poblíž ulice Průmyslová je již téměř zbouraná. Během následujících dvou měsíců bude zlikvidována hromada suti a v tomto atraktivním místě vznikne pozemek pro případný další rozvoj firmy. 

Zaměstnanci C-Energy Planá přišli s návrhem uspořádat sbírku na pomoc rodině z vyhořelé hájenky z nedalekého Choustníku. K více než 6 tisícům, které mezi sebou pracovníci vybrali, přidala firma stejnou částku a vše odeslala na transparentní účet zřízený obcí.  

Číst méně

18/01/2018

Leden 2018

Rozvojové projekty 
V roce 2018 hodlá společnost C-Energy Planá zrealizovat hned několik významných akcí.

 

Během léta se plánuje zahájení výstavby teplovodu do Plané nad Lužnicí a na Strkov. Moderní, ekologický zdroj  ze C-Energy tak nahradí několik zastaralých, lokálních zdrojů. Další velký chystaný projekt je instalace fotovoltaické elektrárny s akumulací. Díky němu bude C-Energy vyrábět elektřinu ještě ekologičtěji.

V letošním roce se administrativní pracovníci přestěhují do renovovaných kanceláří a také zprovozníme nový vjezd z Průmyslové ulice. Tomuto vjezdu vévodí rotor z původní turbíny, která byla v roce 2015 rekonstruována. 

 

Číst méně